คำแปล ความหมาย ของ "as happy as can be" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
มีความสุขมาก
idm
แน่นอน, จริงๆ, แน่ๆ
idm
ใช่เลย (ใช้ไม่เป็นทางการ), นั่นถูกต้องที่สุด
sl
ฉันเห็นด้วย
idm
มีความสุขมาก, มีอิสระมาก
idm
ร่าเริง, รื่นเริง, เริงร่า
idm
มีความสุขมาก, มีอิสระมาก
idm
มีความสุขมาก, มีอิสระมาก
aux
สามารถ, สามารถที่จะ
n
ห้องน้ำ (คำสแลง)
คำเหมือน : john, lav, toilet
n
คุก (คำสแลง)
คำเหมือน : jail, prison
n
กระป๋อง
คำเหมือน : tin, tin can
n
ปริมาณหนึ่งกระป๋อง
คำเหมือน : canful
vt
บรรจุกระป๋อง
คำเหมือน : put up, tin
adj
ที่บรรจุในกระป๋อง
sl
หูฟัง
n
ความสุข, ความสงบสุข, ความสบายใจ, ความรื่นรมย์, ความสุขใจ
คำเหมือน : delight, felicity, merriment
คำตรงข้าม : sadness, unhappiness
adj
มีความสุข, เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ
คำเหมือน : delightful, joful, merry
คำตรงข้าม : down, sad, unhappy
adj
โชคดี, มีโชค
sl
ทำไม่ได้
n
ที่เปิดกระป๋อง
คำเหมือน : tin-opener
sl
ผู้หาทุน
sl
รับผิดชอบในข้อผิดพลาด
sl
เมา
sl
เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ (เช่น เหล้า, ไวน์, เบียร์)
n
กระป๋องบรรจุอาหาร
adj
ซึ่งชอบทำสงคราม, ซึ่งกระหายเลือด
idm
สิ่งดีที่สุดที่สามารถหาได้
adj
สบายอกสบายใจ, ไม่ทุกข์ไม่ร้อน
คำเหมือน : carefree, cheerful
idm
สร้างความยุ่งยาก, ก่อปัญหา
ตัวอย่างประโยค
John said he'd like to marry me, and I'm as happy as can be.
I am as happy as can be.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา