คำแปล ความหมาย ของ "as hard as nails" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
แข็งมาก
idm
โหดร้าย, ใจร้าย
idm
ใจร้าย, ใจดำ, ใจโหด, เลือดเย็น
idm
ทำงานหนัก
idm
แข็งมาก, แข็งเหมือนหิน
idm
แข็งมาก, แข็งเหมือนหิน
idm
มีแผนการแน่นอนในการจัดการกับ (บางคน)
adj
ที่ต้องใช้ความพยายามมาก
adj
(อากาศ) รุนแรง, หนัก
adj
แข็งกระด้าง, ดุดัน, ไร้เมตตา
adj
แข็ง
คำเหมือน : firm, rigid, stiff
คำตรงข้าม : soft, yielding
adj
เป็นจริง, แท้จริง
adj
ยาก, ลำบาก
adj
เต็มไปด้วยปัญหา
adv
โดยแรง, อย่างแรง
คำเหมือน : forcefully, strenuously, vigorously
คำตรงข้าม : gently
adv
อย่างใช้ความพยายามมาก, อย่างทรหด
adv
โดยใช้สมาธิ
n
เล็บ
n
ตะปู
คำเหมือน : peg, hanger, support
vt
ตอกตะปู, ยึดด้วยตะปู, ตรึงด้วยตะปู, ตรึงไว้
phrv
ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างหยาบคายมาก, กระทำรุนแรงกับ, เลวร้ายกับ
phrv
ยากจน, แร้นแค้น, อดอยาก
idm
มีไม่เพียงพอ, มีน้อยมาก, ไม่สนใจ
adv
ด้วยความยากลำบาก, ด้วยความเจ็บปวด
adv
แทบจะไม่, เกือบจะไม่, เกือบไม่
คำเหมือน : barely, scarcely
คำตรงข้าม : greatly
n
ความทนทาน, ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
n
ความแข็ง
คำเหมือน : compactness, firmness, solidity
n
ความลำบาก, ความยากลำบาก, ความทรหด
n
ความกระด้าง (ของน้ำ)
phrv
บังคับให้ (ตัดสินใจ, ตั้งใจ, กระทำ ฯลฯ) เด็ดขาด
คำเหมือน : peg down, pin down, tie down to
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา