คำแปล ความหมาย ของ "easy as falling off a log" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
ง่ายมาก (คำไม่เป็นทางการ)
idm
ง่ายมาก
idm
คุยโวมากไป เลยโชคร้ายไม่ได้ในสิ่งที่คุยไว้เลย, ดีแต่โม้
idm
ได้มาง่ายก็เสียไปง่าย
n
ฤดูใบไม้ร่วง
คำเหมือน : autumn
n
การตก, การร่วง, การหล่น
คำเหมือน : drop
คำตรงข้าม : rise
n
การลดลง, การลดต่ำลง, ความตกต่ำ, การเสื่อม
คำเหมือน : collapse, downfall
คำตรงข้าม : upswing
phrv
สะดุดล้ม, เดินโซเซจนล้ม
คำเหมือน : stumble over, trip over
vi
ตกลง, ต่ำลง, ลดลง, น้อยลง
vi
มีขึ้น, จัดขึ้น
vi
ร่วง, ตก, ล้ม, หล่น
คำเหมือน : drop
คำตรงข้าม : rise
vi
สูญเสีย (ทางวรรณคดี), ตาย, โดนยิง
คำเหมือน : go down, slump
vi
แพ้, ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ
n
เครื่องมือวัดความเร็วของเรือ
n
ไม้ซุง, ซุง, ไม้ขอน, ท่อนไม้
คำเหมือน : timber, trunk
n
คณิตศาสตร์ลอการิทึม
คำเหมือน : logarithm
n
บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบิน, บันทึก
คำเหมือน : record of journey
n
บันทึกเหตุการณ์, บันทึก
คำเหมือน : record of events
sl
อึ
vi
ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ, เลื่อยไม้เป็นท่อน
vt
จดบันทึก, บันทึก
vt
ได้ข้อมูลจากการบันทึก
vt
โค่นต้นไม้, ตัดไม้
vt
ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ, เลื่อยไม้เป็นท่อน
vt
เดินเรือหรือเครื่องบินด้วยอัตราเร็ว
vt
ได้รับความน่าเชื่อถือจากการสะสมชั่วโมงทำงานในเรือหรือเครื่องบิน
idm
ระมัดระวัง (คำไม่เป็นทางการ)
sl
ใจเย็นๆ, สงบใจ, ผ่อนคลาย
n
ความไร้กังวล, ความง่ายดาย, ความสะดวก
คำเหมือน : carelessness, facility
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา