คำแปล ความหมาย ของ "far as anyone knows" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
เท่าที่รู้, เท่าที่ทราบ
idm
เหมือนอย่างที่คนอื่นๆรู้กัน
idm
ในด้าน, ในแง่ของ
adj
(ระยะทาง) ไกล, ห่างไกล, กว้างไกล
คำเหมือน : distant, faraway, remote
adj
(ระยะเวลา) ห่างไกล, ไกล, ห่าง, ยาวนาน
คำตรงข้าม : close, near
adv
ไกล, ห่าง, ห่างไกล
adv
อย่างมาก, มาก
คำเหมือน : greatly, incomparably
vi
รับทราบ, รับรู้
คำเหมือน : perceive
vt
จำได้
vt
เข้าใจ, ตระหนัก, ดูออก, มองออก
คำเหมือน : understand, comprehend, realize
vt
เรียนรู้, รู้, มีประสบการณ์
vt
รู้, รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก
vt
รู้จัก, คุ้นเคย
คำเหมือน : recognize
sl
จริงเหรอ, จริงหรือนั่น
sl
ฉันไม่เห็นด้วย
idm
(ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ
pron
ใครๆ, ทุกๆ คน, ใครต่อใคร
คำเหมือน : anybody
idm
ไม่ทั้งหมด, ก็ไม่เชิง
idm
ไกลเมือง, ไกลจากจุดศูนย์กลาง
adj
ไกล, ห่างไกล, ห่าง, ไกลลิบ, ยาวนาน
คำเหมือน : distant, faraway
คำตรงข้าม : close, near
adj
สุดขีด, สุดขั้ว, เต็มที่
คำเหมือน : extreme, fantastic
sl
ดีเยี่ยม
idm
น้อยมาก, อยู่ห่างกันและมีน้อยมาก
sl
เท่าที่รู้, เท่าที่ทราบ
idm
มีความรู้ดี (คำไม่เป็นทางการ), รู้ดี, รู้เรื่อง
phrv
รู้เกี่ยวกับ
คำเหมือน : know of
phrv
เรียกว่า, เรียกชื่อว่า
phrv
จำได้จาก (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย), รู้ได้จาก
phrv
รู้จักมาเป็นระยะเวลา (หนึ่งปี, สิบปี, ช่วงหนึ่งฯลฯ)
phrv
รู้ความแตกต่างระหว่าง, แยกความแตกต่างระหว่าง
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา