คำแปล ความหมาย ของ "full blast" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
เปิดดังสุดเสียง
idm
ยุ่งวุ่นวายอยู่กับ, ใช้เวลาทั้งหมดไปกับบางสิ่ง
n
การระเบิด
คำเหมือน : burst, detonation, explosion
vt
ระเบิด
คำเหมือน : explode
adj
เต็ม, เต็มที่
adj
ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งครบถ้วน
คำเหมือน : complete, whole
phrv
ทำให้พัง, ทำให้กระจุยกระจาย, ทำลาย
adj
ใช้กล่าวเมื่อไม่พอใจบางสิ่ง
adv
ใช้กล่าวเมื่อไม่พอใจบางสิ่ง
adj
เต็ม, แน่น
adj
อิ่ม (คำไม่เป็นทางการ)
คำเหมือน : full
คำตรงข้าม : hungry
sl
เต็มความสามารถ
n
ความสมบูรณ์, ความเต็มเปี่ยม
คำเหมือน : completeness, integrality, wholeness
idm
เร็วเท่าที่จะเร็วได้, เร็วมาก, เร็วเต็มพิกัด, เร็วเต็มที่
idm
เต็มแรง, สุดแรง, เต็มที่
idm
เร็วเท่าที่จะเร็วได้, เร็วมาก, เร็วเต็มพิกัด, เร็วเต็มที่
adj
ที่เต็มความสามารถ
คำเหมือน : packed, crammed, stuffed
n
การแต่งกายแบบพิธีการ
คำตรงข้าม : casual
sl
ทั้งหมด
n
เดือนเพ็ญ, พระจันทร์เต็มดวง
idm
มีชีวิตชีวามาก (คำไม่เป็นทางการ), มีสุขภาพแข็งแรง
idm
สนใจแต่ตัวเอง, อวดตัว
sl
พูดไร้สาระ
sl
ทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น
n
มหัพภาค, จุด
คำเหมือน : period
adj
เต็มเวลา
adj
ซึ่งเติบโตเต็มที่, ซึ่งเจริญเต็มที่, ซึ่งเป็นผู้ใหญ่
คำเหมือน : full-fledged, mature
adj
ซึ่งหันหน้าตรง (ไปยังผู้ดู), ที่หันหน้าตรง
adj
ซึ่งเติบโตเต็มที่, ซึ่งเจริญเต็มที่, ซึ่งเป็นผู้ใหญ่
คำเหมือน : full-brown, mature
adj
เจริญเติบโตเต็มที่, ซึ่งเป็นผู้ใหญ่
คำเหมือน : adult, grown-up, mature
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา