คำแปล ความหมาย ของ "happy as the day is long" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
มีความสุขมาก, มีอิสระมาก
idm
เร็วๆ นี้, ในไม่ช้า
sl
ไม่น่าเป็นไปได้, ไม่น่าเชื่อ
adv
ตลอดวัน, ทั้งวัน
idm
ตลอดวัน, ทั้งวัน
idm
มีความสุขมาก, มีอิสระมาก
idm
ร่าเริง, รื่นเริง, เริงร่า
idm
มีความสุขมาก, มีอิสระมาก
idm
มีความสุขมาก
adv
วันแล้ววันเล่า, หลายวันติดต่อกัน
idm
แต่ละวัน
adv
แต่ละวัน, ซึ่งดำเนินต่อเนื่องไป
คำเหมือน : each day
adv
ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน, ไม่หยุดหย่อน, ไม่เว้นแต่ละวัน
คำเหมือน : every day
adj
หนึ่งครั้งในแต่ละวัน, วันต่อวัน
คำเหมือน : routine
adj
ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน, ประจำวัน
คำเหมือน : every day, daily
idm
แต่ละวัน, ทุกวัน
idm
ทุกคนมีโอกาส, ทุกคนมีหนทาง
idm
ทุกคนมีโอกาส, ทุกคนมีหนทาง
idm
แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
idm
พูดคุยหรือสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
idm
เก็บไว้ยามจำเป็น
n
ช่วงเวลา, เวลา
คำเหมือน : period, time
n
กลางวัน, เวลากลางวัน
คำเหมือน : daylight, the light of day
คำตรงข้าม : night time
n
วัน, 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน
คำเหมือน : from dawn to dusk
adj
ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)
คำเหมือน : lengthy, longish, extended
คำตรงข้าม : short
adj
ยืดยาว (รายการต่างๆ)
adj
ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ), นาน
คำเหมือน : prolonged, enduring, lengthy
คำตรงข้าม : short, brief
adv
ยาวนาน, นาน, มีระยะนาน
n
กางเกงขายาว
คำเหมือน : long pants
n
เวลานาน, เวลาที่ยาวนาน
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา