ตารางวา (ไทย) เป็น ตารางเมตร

1 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 4 ตารางเมตร
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 4 ตารางเมตร
 • 2 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 8 ตารางเมตร
 • 3 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 12 ตารางเมตร
 • 4 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 16 ตารางเมตร
 • 5 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 20 ตารางเมตร
 • 6 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 24 ตารางเมตร
 • 7 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 28 ตารางเมตร
 • 8 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 32 ตารางเมตร
 • 9 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 36 ตารางเมตร
 • 10 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 40 ตารางเมตร
 • 11 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 44 ตารางเมตร
 • 12 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 48 ตารางเมตร
 • 13 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 52 ตารางเมตร
 • 14 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 56 ตารางเมตร
 • 15 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 60 ตารางเมตร
 • 16 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 64 ตารางเมตร
 • 17 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 68 ตารางเมตร
 • 18 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 72 ตารางเมตร
 • 19 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 76 ตารางเมตร
 • 20 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 80 ตารางเมตร
 • 21 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 84 ตารางเมตร
 • 22 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 88 ตารางเมตร
 • 23 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 92 ตารางเมตร
 • 24 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 96 ตารางเมตร
 • 25 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 100 ตารางเมตร
 • 26 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 104 ตารางเมตร
 • 27 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 108 ตารางเมตร
 • 28 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 112 ตารางเมตร
 • 29 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 116 ตารางเมตร
 • 30 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 120 ตารางเมตร
 • 31 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 124 ตารางเมตร
 • 32 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 128 ตารางเมตร
 • 33 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 132 ตารางเมตร
 • 34 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 136 ตารางเมตร
 • 35 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 140 ตารางเมตร
 • 36 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 144 ตารางเมตร
 • 37 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 148 ตารางเมตร
 • 38 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 152 ตารางเมตร
 • 39 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 156 ตารางเมตร
 • 40 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 160 ตารางเมตร
 • 41 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 164 ตารางเมตร
 • 42 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 168 ตารางเมตร
 • 43 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 172 ตารางเมตร
 • 44 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 176 ตารางเมตร
 • 45 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 180 ตารางเมตร
 • 46 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 184 ตารางเมตร
 • 47 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 188 ตารางเมตร
 • 48 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 192 ตารางเมตร
 • 49 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 196 ตารางเมตร
 • 50 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 200 ตารางเมตร
 • 51 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 204 ตารางเมตร
 • 52 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 208 ตารางเมตร
 • 53 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 212 ตารางเมตร
 • 54 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 216 ตารางเมตร
 • 55 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 220 ตารางเมตร
 • 56 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 224 ตารางเมตร
 • 57 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 228 ตารางเมตร
 • 58 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 232 ตารางเมตร
 • 59 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 236 ตารางเมตร
 • 60 ตารางวา (ไทย) เท่ากับ 240 ตารางเมตร
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา