ไร่ (ไทย) เป็น ตารางเมตร

1 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
 • 2 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 3,200 ตารางเมตร
 • 3 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 4,800 ตารางเมตร
 • 4 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 6,400 ตารางเมตร
 • 5 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 8,000 ตารางเมตร
 • 6 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 9,600 ตารางเมตร
 • 7 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 11,200 ตารางเมตร
 • 8 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 12,800 ตารางเมตร
 • 9 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 14,400 ตารางเมตร
 • 10 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 16,000 ตารางเมตร
 • 11 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 17,600 ตารางเมตร
 • 12 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 19,200 ตารางเมตร
 • 13 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 20,800 ตารางเมตร
 • 14 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 22,400 ตารางเมตร
 • 15 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 24,000 ตารางเมตร
 • 16 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 25,600 ตารางเมตร
 • 17 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 27,200 ตารางเมตร
 • 18 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 28,800 ตารางเมตร
 • 19 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 30,400 ตารางเมตร
 • 20 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 32,000 ตารางเมตร
 • 21 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 33,600 ตารางเมตร
 • 22 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 35,200 ตารางเมตร
 • 23 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 36,800 ตารางเมตร
 • 24 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 38,400 ตารางเมตร
 • 25 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 40,000 ตารางเมตร
 • 26 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 41,600 ตารางเมตร
 • 27 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 43,200 ตารางเมตร
 • 28 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 44,800 ตารางเมตร
 • 29 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 46,400 ตารางเมตร
 • 30 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 48,000 ตารางเมตร
 • 31 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 49,600 ตารางเมตร
 • 32 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 51,200 ตารางเมตร
 • 33 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 52,800 ตารางเมตร
 • 34 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 54,400 ตารางเมตร
 • 35 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 56,000 ตารางเมตร
 • 36 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 57,600 ตารางเมตร
 • 37 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 59,200 ตารางเมตร
 • 38 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 60,800 ตารางเมตร
 • 39 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 62,400 ตารางเมตร
 • 40 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 64,000 ตารางเมตร
 • 41 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 65,600 ตารางเมตร
 • 42 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 67,200 ตารางเมตร
 • 43 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 68,800 ตารางเมตร
 • 44 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 70,400 ตารางเมตร
 • 45 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 72,000 ตารางเมตร
 • 46 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 73,600 ตารางเมตร
 • 47 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 75,200 ตารางเมตร
 • 48 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 76,800 ตารางเมตร
 • 49 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 78,400 ตารางเมตร
 • 50 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 80,000 ตารางเมตร
 • 51 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 81,600 ตารางเมตร
 • 52 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 83,200 ตารางเมตร
 • 53 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 84,800 ตารางเมตร
 • 54 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 86,400 ตารางเมตร
 • 55 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 88,000 ตารางเมตร
 • 56 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 89,600 ตารางเมตร
 • 57 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 91,200 ตารางเมตร
 • 58 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 92,800 ตารางเมตร
 • 59 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 94,400 ตารางเมตร
 • 60 ไร่ (ไทย) เท่ากับ 96,000 ตารางเมตร
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา