ตารางเมตร เป็น ตารางวา (ไทย)

1 ตารางเมตร เท่ากับ 0.25 ตารางวา (ไทย)
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 ตารางเมตร เท่ากับ 0.25 ตารางวา (ไทย)
 • 2 ตารางเมตร เท่ากับ 0.5 ตารางวา (ไทย)
 • 3 ตารางเมตร เท่ากับ 0.75 ตารางวา (ไทย)
 • 4 ตารางเมตร เท่ากับ 1 ตารางวา (ไทย)
 • 5 ตารางเมตร เท่ากับ 1.25 ตารางวา (ไทย)
 • 6 ตารางเมตร เท่ากับ 1.5 ตารางวา (ไทย)
 • 7 ตารางเมตร เท่ากับ 1.75 ตารางวา (ไทย)
 • 8 ตารางเมตร เท่ากับ 2 ตารางวา (ไทย)
 • 9 ตารางเมตร เท่ากับ 2.25 ตารางวา (ไทย)
 • 10 ตารางเมตร เท่ากับ 2.5 ตารางวา (ไทย)
 • 11 ตารางเมตร เท่ากับ 2.75 ตารางวา (ไทย)
 • 12 ตารางเมตร เท่ากับ 3 ตารางวา (ไทย)
 • 13 ตารางเมตร เท่ากับ 3.25 ตารางวา (ไทย)
 • 14 ตารางเมตร เท่ากับ 3.5 ตารางวา (ไทย)
 • 15 ตารางเมตร เท่ากับ 3.75 ตารางวา (ไทย)
 • 16 ตารางเมตร เท่ากับ 4 ตารางวา (ไทย)
 • 17 ตารางเมตร เท่ากับ 4.25 ตารางวา (ไทย)
 • 18 ตารางเมตร เท่ากับ 4.5 ตารางวา (ไทย)
 • 19 ตารางเมตร เท่ากับ 4.75 ตารางวา (ไทย)
 • 20 ตารางเมตร เท่ากับ 5 ตารางวา (ไทย)
 • 21 ตารางเมตร เท่ากับ 5.25 ตารางวา (ไทย)
 • 22 ตารางเมตร เท่ากับ 5.5 ตารางวา (ไทย)
 • 23 ตารางเมตร เท่ากับ 5.75 ตารางวา (ไทย)
 • 24 ตารางเมตร เท่ากับ 6 ตารางวา (ไทย)
 • 25 ตารางเมตร เท่ากับ 6.25 ตารางวา (ไทย)
 • 26 ตารางเมตร เท่ากับ 6.5 ตารางวา (ไทย)
 • 27 ตารางเมตร เท่ากับ 6.75 ตารางวา (ไทย)
 • 28 ตารางเมตร เท่ากับ 7 ตารางวา (ไทย)
 • 29 ตารางเมตร เท่ากับ 7.25 ตารางวา (ไทย)
 • 30 ตารางเมตร เท่ากับ 7.5 ตารางวา (ไทย)
 • 31 ตารางเมตร เท่ากับ 7.75 ตารางวา (ไทย)
 • 32 ตารางเมตร เท่ากับ 8 ตารางวา (ไทย)
 • 33 ตารางเมตร เท่ากับ 8.25 ตารางวา (ไทย)
 • 34 ตารางเมตร เท่ากับ 8.5 ตารางวา (ไทย)
 • 35 ตารางเมตร เท่ากับ 8.75 ตารางวา (ไทย)
 • 36 ตารางเมตร เท่ากับ 9 ตารางวา (ไทย)
 • 37 ตารางเมตร เท่ากับ 9.25 ตารางวา (ไทย)
 • 38 ตารางเมตร เท่ากับ 9.5 ตารางวา (ไทย)
 • 39 ตารางเมตร เท่ากับ 9.75 ตารางวา (ไทย)
 • 40 ตารางเมตร เท่ากับ 10 ตารางวา (ไทย)
 • 41 ตารางเมตร เท่ากับ 10.25 ตารางวา (ไทย)
 • 42 ตารางเมตร เท่ากับ 10.5 ตารางวา (ไทย)
 • 43 ตารางเมตร เท่ากับ 10.75 ตารางวา (ไทย)
 • 44 ตารางเมตร เท่ากับ 11 ตารางวา (ไทย)
 • 45 ตารางเมตร เท่ากับ 11.25 ตารางวา (ไทย)
 • 46 ตารางเมตร เท่ากับ 11.5 ตารางวา (ไทย)
 • 47 ตารางเมตร เท่ากับ 11.75 ตารางวา (ไทย)
 • 48 ตารางเมตร เท่ากับ 12 ตารางวา (ไทย)
 • 49 ตารางเมตร เท่ากับ 12.25 ตารางวา (ไทย)
 • 50 ตารางเมตร เท่ากับ 12.5 ตารางวา (ไทย)
 • 51 ตารางเมตร เท่ากับ 12.75 ตารางวา (ไทย)
 • 52 ตารางเมตร เท่ากับ 13 ตารางวา (ไทย)
 • 53 ตารางเมตร เท่ากับ 13.25 ตารางวา (ไทย)
 • 54 ตารางเมตร เท่ากับ 13.5 ตารางวา (ไทย)
 • 55 ตารางเมตร เท่ากับ 13.75 ตารางวา (ไทย)
 • 56 ตารางเมตร เท่ากับ 14 ตารางวา (ไทย)
 • 57 ตารางเมตร เท่ากับ 14.25 ตารางวา (ไทย)
 • 58 ตารางเมตร เท่ากับ 14.5 ตารางวา (ไทย)
 • 59 ตารางเมตร เท่ากับ 14.75 ตารางวา (ไทย)
 • 60 ตารางเมตร เท่ากับ 15 ตารางวา (ไทย)
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา