ตารางเมตร เป็น ไร่ (ไทย)

1 ตารางเมตร เท่ากับ 0.000625 ไร่ (ไทย)
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 ตารางเมตร เท่ากับ 0.000625 ไร่ (ไทย)
 • 2 ตารางเมตร เท่ากับ 0.00125 ไร่ (ไทย)
 • 3 ตารางเมตร เท่ากับ 0.001875 ไร่ (ไทย)
 • 4 ตารางเมตร เท่ากับ 0.0025 ไร่ (ไทย)
 • 5 ตารางเมตร เท่ากับ 0.003125 ไร่ (ไทย)
 • 6 ตารางเมตร เท่ากับ 0.00375 ไร่ (ไทย)
 • 7 ตารางเมตร เท่ากับ 0.004375 ไร่ (ไทย)
 • 8 ตารางเมตร เท่ากับ 0.005 ไร่ (ไทย)
 • 9 ตารางเมตร เท่ากับ 0.005625 ไร่ (ไทย)
 • 10 ตารางเมตร เท่ากับ 0.00625 ไร่ (ไทย)
 • 11 ตารางเมตร เท่ากับ 0.006875 ไร่ (ไทย)
 • 12 ตารางเมตร เท่ากับ 0.0075 ไร่ (ไทย)
 • 13 ตารางเมตร เท่ากับ 0.008125 ไร่ (ไทย)
 • 14 ตารางเมตร เท่ากับ 0.00875 ไร่ (ไทย)
 • 15 ตารางเมตร เท่ากับ 0.009375 ไร่ (ไทย)
 • 16 ตารางเมตร เท่ากับ 0.01 ไร่ (ไทย)
 • 17 ตารางเมตร เท่ากับ 0.010625 ไร่ (ไทย)
 • 18 ตารางเมตร เท่ากับ 0.01125 ไร่ (ไทย)
 • 19 ตารางเมตร เท่ากับ 0.011875 ไร่ (ไทย)
 • 20 ตารางเมตร เท่ากับ 0.0125 ไร่ (ไทย)
 • 21 ตารางเมตร เท่ากับ 0.013125 ไร่ (ไทย)
 • 22 ตารางเมตร เท่ากับ 0.01375 ไร่ (ไทย)
 • 23 ตารางเมตร เท่ากับ 0.014375 ไร่ (ไทย)
 • 24 ตารางเมตร เท่ากับ 0.015 ไร่ (ไทย)
 • 25 ตารางเมตร เท่ากับ 0.015625 ไร่ (ไทย)
 • 26 ตารางเมตร เท่ากับ 0.01625 ไร่ (ไทย)
 • 27 ตารางเมตร เท่ากับ 0.016875 ไร่ (ไทย)
 • 28 ตารางเมตร เท่ากับ 0.0175 ไร่ (ไทย)
 • 29 ตารางเมตร เท่ากับ 0.018125 ไร่ (ไทย)
 • 30 ตารางเมตร เท่ากับ 0.01875 ไร่ (ไทย)
 • 31 ตารางเมตร เท่ากับ 0.019375 ไร่ (ไทย)
 • 32 ตารางเมตร เท่ากับ 0.02 ไร่ (ไทย)
 • 33 ตารางเมตร เท่ากับ 0.020625 ไร่ (ไทย)
 • 34 ตารางเมตร เท่ากับ 0.02125 ไร่ (ไทย)
 • 35 ตารางเมตร เท่ากับ 0.021875 ไร่ (ไทย)
 • 36 ตารางเมตร เท่ากับ 0.0225 ไร่ (ไทย)
 • 37 ตารางเมตร เท่ากับ 0.023125 ไร่ (ไทย)
 • 38 ตารางเมตร เท่ากับ 0.02375 ไร่ (ไทย)
 • 39 ตารางเมตร เท่ากับ 0.024375 ไร่ (ไทย)
 • 40 ตารางเมตร เท่ากับ 0.025 ไร่ (ไทย)
 • 41 ตารางเมตร เท่ากับ 0.025625 ไร่ (ไทย)
 • 42 ตารางเมตร เท่ากับ 0.02625 ไร่ (ไทย)
 • 43 ตารางเมตร เท่ากับ 0.026875 ไร่ (ไทย)
 • 44 ตารางเมตร เท่ากับ 0.0275 ไร่ (ไทย)
 • 45 ตารางเมตร เท่ากับ 0.028125 ไร่ (ไทย)
 • 46 ตารางเมตร เท่ากับ 0.02875 ไร่ (ไทย)
 • 47 ตารางเมตร เท่ากับ 0.029375 ไร่ (ไทย)
 • 48 ตารางเมตร เท่ากับ 0.03 ไร่ (ไทย)
 • 49 ตารางเมตร เท่ากับ 0.030625 ไร่ (ไทย)
 • 50 ตารางเมตร เท่ากับ 0.03125 ไร่ (ไทย)
 • 51 ตารางเมตร เท่ากับ 0.031875 ไร่ (ไทย)
 • 52 ตารางเมตร เท่ากับ 0.0325 ไร่ (ไทย)
 • 53 ตารางเมตร เท่ากับ 0.033125 ไร่ (ไทย)
 • 54 ตารางเมตร เท่ากับ 0.03375 ไร่ (ไทย)
 • 55 ตารางเมตร เท่ากับ 0.034375 ไร่ (ไทย)
 • 56 ตารางเมตร เท่ากับ 0.035 ไร่ (ไทย)
 • 57 ตารางเมตร เท่ากับ 0.035625 ไร่ (ไทย)
 • 58 ตารางเมตร เท่ากับ 0.03625 ไร่ (ไทย)
 • 59 ตารางเมตร เท่ากับ 0.036875 ไร่ (ไทย)
 • 60 ตารางเมตร เท่ากับ 0.0375 ไร่ (ไทย)
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา