โปรโมชั่น

    • โปรโมชั่นเหล่านี้ไม่ใช่ดีล เป็นการรวบรวมโดยแอดมินหรือให้สมาชิกได้ลงโปรโมชั่นเอง ท่านที่สนใจโปรโมชั่นตัวไหน กรุณาติดต่อเจ้าของโพสต์โดยดูในรายละเอียดโปรโมชั่น
    • ป้ายที่แสดงว่า "เหลือ x วัน" หมายถึง โปรโมชั่นนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยจะเหลือเวลาอีกแค่ x วันเท่านั้น ถึงจะหมดโปรโมชั่น