โปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นเหล่านี้ไม่ใช่ดีล ทางเราเป็นตัวกลางโดยเปิดให้ผู้ที่สมัครสมาชิกได้ลงโปรโมชั่นเอง ท่านที่สนใจโปรโมชั่นตัวไหน กรุณาติดต่อเจ้าของโพสต์โดยดูในรายละเอียดโปรโมชั่น
  • ป้ายที่แสดงว่า "เหลือ x วัน" หมายถึง โปรโมชั่นนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยจะเหลือเวลาอีกแค่ x วันเท่านั้น ถึงจะหมดโปรโมชั่น