แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ก"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
gram
คำแปลใกล้เคียง : gramme, g
คำเหมือน : กรัม
n
July
คำแปลใกล้เคียง : Jul.
คำเหมือน : กรกฎาคม
n
Office of the Teacher Civil Service Commission
คำแปลใกล้เคียง : OTCSC
n
Judicial Service Commission
n
February
คำแปลใกล้เคียง : Feb.
คำเหมือน : กุมภาพันธ์
n
law
คำแปลใกล้เคียง : L.
คำเหมือน : กฎหมาย
n
base
ตัวอย่าง : ฝ่ายแดงสวนหมัดเข้าที่กกหูคู่ต่อสู้
คำแปลใกล้เคียง : foot, bottom
คำเหมือน : โคน, ฐาน
n
sedge
ตัวอย่าง : เสื่อจันทบูรณ์ทำจากกกที่ตากแห้งนำไปย้อมสีและสานเป็นเสื่อ
คำอธิบาย : ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae เกิดในที่ชุ่มแฉะ ใช้ทอหรือสานเสื่อ
คำแปลใกล้เคียง : reed, rush
จำนวนนับ : ต้น
คำเหมือน : ต้นกก, หญ้ากก
v
cuddle
ตัวอย่าง : คุณแม่ลูกอ่อนพยายามกกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ
คำอธิบาย : โอบไว้ในวงแขน โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนี้
คำแปลใกล้เคียง : fondle, embrace, hug
คำเหมือน : กอด
v
brood
ตัวอย่าง : นกแทบทุกชนิดมักจะช่วยกันกกไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
คำแปลใกล้เคียง : hatch, incubate
v
stay with
ตัวอย่าง : วันนี้มีข่าวเมียหลวงตามจับสามีที่หนีมากกเมียน้อย
คำอธิบาย : แนบไว้กับอก โดยปกติเป็นอิริยาบทนอน
คำแปลใกล้เคียง : keep on (one's person), sleep with
คำเหมือน : กกกอด
clas
kilogramme
คำแปลใกล้เคียง : kg
คำเหมือน : กิโลกรัม
n
committee
คำเหมือน : กรรมการ
v
hug
ตัวอย่าง : คู่รักกกกอดกันโดยไม่อายสายตาผู้คน
คำแปลใกล้เคียง : embrace, cherish, cuddle, caress, enfold
คำเหมือน : กอด, โอบกอด, กอดรัด
n
Department of Employment
n
Sports Authority of Thailand
คำแปลใกล้เคียง : SAT
n
regalia
ตัวอย่าง : ด้านหลังของพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ได้แก่เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
คำอธิบาย : เครื่องหมายความเป็นพระราชาธิบดีตามที่แสดงไว้ในพระบรมราชาภิเษก ร.7
คำแปลใกล้เคียง : insignia of kingship, emblems, paraphernalia
n
Ministry of Finance
n
National Housing Authority
คำแปลใกล้เคียง : NHA
n
wheel
ตัวอย่าง : เขาตรึงยางนอกไว้กับกงล้ออีกชั้นด้วยลวดเพื่อจะได้ไม่ร่อนหลุดออกมา
คำอธิบาย : ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
คำแปลใกล้เคียง : rim, circle
จำนวนนับ : กง, วง
คำเหมือน : กงล้อ
n
business
ตัวอย่าง : อย่ายุ่งกับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่กงการอะไรของคุณ
คำแปลใกล้เคียง : affair, responsibility, duty
คำเหมือน : กิจธุระ, เรื่อง
n
gear wheel
ตัวอย่าง : เทพเจ้าบางองค์ถือสายฟ้า บางองค์ถือกงจักร บางองค์ถือหอก ไม่มีเทพยดาองค์ใดถือความเมตตาอยู่ในมือขวา และความยุติธรรมอยู่ในมือซ้าย
คำอธิบาย : สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉกๆ โดยรอบ
คำแปลใกล้เคียง : toothed wheel, disk-shape weapon
n
carpenter's steel square
ตัวอย่าง : ช่างไม้ส่วนมากมีเครื่องมือกงฉากทุกคน
คำอธิบาย : เครื่องยึดมุมฉาก
คำแปลใกล้เคียง : angle brace
n
wheel
ตัวอย่าง : ช่างตรึงยางนอกไว้กับกงล้ออีกชั้นด้วยลวดเพื่อจะได้ไม่ร่อนหลุดออกมา
คำอธิบาย : ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
คำเหมือน : วงล้อ
n
firm
ตัวอย่าง : กฎของที่นี่คือจะขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้ต้องเก็บไปรวมไว้ในกงสี
คำอธิบาย : ของกลาง, กองกลางที่ใช้รวมกันสำหรับคนหมู่หนึ่งๆ (จ.ว่าบริษัททำการค้า, กิจการที่จัดเป็นสาธารณะ)
คำแปลใกล้เคียง : company, family, gathering
n
consul
ตัวอย่าง : นายประพันธ์ได้รับคำสั่งให้ไปเป็นกงสุลประจำประเทศอังกฤษ
คำอธิบาย : ชื่อตำแหน่งของบุคคลซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่างๆ ของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ แทนชาติผู้แต่งตั้ง เช่น ดูแลคนชาติของประเทศผู้แต่งตั้งกงสุล เป็นต้น
n
consul general
ตัวอย่าง : คุณวิชัย วรรณสิน กงสุลใหญ่ซึ่งไปต้อนรับผมที่สนามบินได้พาเยี่ยมชมสำนักงานและพบปะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในสถานกงสุล
n
wheels of a cart
คำเหมือน : ล้อเกวียน

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา