แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ฉ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
v
strike
ตัวอย่าง : กิ้งก่าหัวเขียวเกาะตอไม้แห้งรอฉกกินแมลงไม้
v
snatch
ตัวอย่าง : ชายหนุ่มเกร็งมือหมายจะฉกไปสร้อยทองเหลืองอร่ามที่คอชายสูงวัยคนนั้น
คำอธิบาย : ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว
คำแปลใกล้เคียง : seize, grab, wrest, pinch, jerk away
คำเหมือน : ฉวย, ชิง, แย่ง, ขโมย, ลัก
v
raise the head with hood spread and attack
คำอธิบาย : ชูหัวขึ้นแผ่พังพานทำท่าจะฉก (ใช้แก่งู)
คำแปลใกล้เคียง : strike
คำเหมือน : กัด, ฉก
v
snatch (away)
ตัวอย่าง : เมื่อได้โอกาสดีแล้วขโมยก็ฉกฉวยกระเป๋าที่วางอยู่โดยทันที
คำอธิบาย : เอาไปโดยไม่ให้เจ้าของรู้, การเอาในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัว
คำแปลใกล้เคียง : seize, grab, take, wrest, pilfer
คำเหมือน : ลัก, ขโมย, ลักขโมย
v
seize
ตัวอย่าง : ต.อ. ทั้ง 2 นายนั้นอาศัยอำนาจเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์อย่างชาญฉลาด
คำอธิบาย : การทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัว, การเอาประโยชน์แก่ตัว (มักใช้ในทางความหมายไม่ดี)
คำแปลใกล้เคียง : grab, take, wrest, snatch, catch, grasp
คำเหมือน : เอาไป
v
snatch
ตัวอย่าง : เขาคิดว่าถ้าฉกชิงข้อมือและสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่นั้นได้สำเร็จชีวิตจะต้องสุขสบายไปนานนับเดือนเลยทีเดียว
คำอธิบาย : กระชากเอาไป
คำแปลใกล้เคียง : seize, grab, wrest
คำเหมือน : ฉก, ฉกชิงวิ่งราว
v
snatch
ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูง ไม่มีปัญหาภายในด้านการฉกชิงตำแหน่งบริหารระดับสูง จะทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือ
คำอธิบาย : แย่งชิงเอาไป
คำแปลใกล้เคียง : seize, grab, take, wrest
adj
sturdy
ตัวอย่าง : ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
คำแปลใกล้เคียง : able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular
adv
seriously
ตัวอย่าง : เขารู้สึกเหมือนตัวเองอกหักอย่างฉกรรจ์อีกครั้ง
คำแปลใกล้เคียง : badly, severely, dangerously, critically
adj
serious
ตัวอย่าง : ผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า
คำอธิบาย : อยู่ในระดับที่รุนแรงมาก
คำแปลใกล้เคียง : severe, intense, mortal, dangerous, critical
v
snatch
ตัวอย่าง : ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป
คำอธิบาย : ฉวยเอาของเขาไป
คำแปลใกล้เคียง : grab, jerk away, pinch, seize
คำเหมือน : ฉกฉวย, ขโมย
adj
intelligent
ตัวอย่าง : เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
คำแปลใกล้เคียง : ingenious, clever, bright
adv
intelligently
ตัวอย่าง : เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย
คำแปลใกล้เคียง : ingeniously, cleverly, bright
adj
serious
ตัวอย่าง : เขาตระหนักถึงความผิดอันฉกาจฉกรรจ์ของเขาที่ได้ทำไว้
คำแปลใกล้เคียง : severe, violent
adv
ferociously
ตัวอย่าง : ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
คำแปลใกล้เคียง : bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously
v
doubt
ตัวอย่าง : นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี
คำอธิบาย : เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
คำแปลใกล้เคียง : suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder
clas
copy
ตัวอย่าง : บ้านนี้รับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ
คำแปลใกล้เคียง : issue
จำนวนนับ : ฉบับ
n
copy
ตัวอย่าง : เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป
คำอธิบาย : หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คำแปลใกล้เคียง : issue, edition, version
จำนวนนับ : ฉบับ
n
draft
ตัวอย่าง : หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย
คำอธิบาย : ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
คำแปลใกล้เคียง : early version, preliminary outline
จำนวนนับ : ฉบับ
adj
draft
ตัวอย่าง : ที่ประชุมมีมติให้จัดทำกฎหมายฉบับร่างขึ้นมาก่อน แล้วจึงแก้ไขตามสมควรภายหลัง
คำอธิบาย : ที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
คำแปลใกล้เคียง : draught
n
harpoon
ตัวอย่าง : ชายคนนั้นยืนนิ่งเหมือนต้นไม้ มือขวาถือฉมวกเงื้ออยู่ในท่าเตรียมแทง
คำอธิบาย : เครื่องมือสำหรับแทงปลา มีง่ามเป็น 3 ขา ปลายมีเงี่ยง มีด้ามยาว
v
celebrate
ตัวอย่าง : งานวันเกิดย่าปีนี้ไม่ได้ฉลองใหญ่เหมือนเช่นทุกปี
คำอธิบาย : จัดเลี้ยงทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
คำแปลใกล้เคียง : congratulate
v
replace
ตัวอย่าง : ฉันฉลองศรัทธาเพื่อนโดยการเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่
คำแปลใกล้เคียง : repay, pay back
คำเหมือน : แทน, ทดแทน, ตอบแทน
n
label
ตัวอย่าง : ลูกจ้างคอกปศุสัตว์อ่านฉลากยาผิด และผสมยาพิษทำให้วัวตายทั้งฝูง
คำอธิบาย : ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
จำนวนนับ : แผ่น
คำเหมือน : สลากยา
v
perforate
ตัวอย่าง : ช่างไม้จะฉลุไม้ให้เป็นลวดลายต่างๆ
คำอธิบาย : ทำให้เป็นรูๆ มีลวดลายต่างๆ
คำแปลใกล้เคียง : fret, carve, engrave
คำเหมือน : ปรุ
v
go through easily
ตัวอย่าง : ผมปิดต้นฉบับล่วงหน้า เลยไม่สามารถเขียนรายงานได้หมดว่าทีมไหนฉลุย ทีมไหนไถล
คำอธิบาย : ไปโดยสะดวกสบาย
คำเหมือน : ผ่านฉลุย
adv
fast
ตัวอย่าง : เผลอเพียงแป๊บเดียวเขาวิ่งฉลุยไปถึงโน่นแล้ว
คำอธิบาย : ไปโดยสะดวกสบาย
คำแปลใกล้เคียง : easily
v
perform perforated framework
ตัวอย่าง : พ่อของเธอฉลุลายพนักเก้าอี้ไว้อย่างสวยงาม
คำอธิบาย : ฉลุให้เป็นลาย, ลายที่ฉลุแล้ว เรียกว่า ลายฉลุ
v
snatch
ตัวอย่าง : เขาฉวยกระเป๋าของเขาขึ้นไปบนขบวนรถไฟอย่างรวดเร็ว
คำอธิบาย : คว้า จับ หรือหยิบเอาโดยเร็ว
คำแปลใกล้เคียง : grab, grasp, wrest, catch, seize, take
คำเหมือน : คว้า, จับ, ฉก
v
circle
ตัวอย่าง : เครื่องบินสตูก้ากับเครื่องบินดำทิ้งระเบิดเมดเชอร์ชมิดท์ก็ฉวัดเฉวียนทำความพินาศวอดวายให้แก่สัมพันธมิตร
คำอธิบาย : อาการที่บินวนเวียนไปมาอย่างผาดโผน, แล่นเร็วอย่างผาดโผน
คำแปลใกล้เคียง : hover, wheel, circumrotate, swoop about, buzz

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา