แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ญ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
Vietnamese
ตัวอย่าง : บ้านชาวบ้านญวนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนบริเวณโคกดิน ลักษณะเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ
คำอธิบาย : ชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน และทางทิศตะวันออกของประเทศลาวและเขมร
คำเหมือน : เวียตนาม
n
announcement
คำอธิบาย : คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน
คำแปลใกล้เคียง : declaration
จำนวนนับ : ญัตติ
คำเหมือน : คำเผดียงสงฆ์
n
motion
ตัวอย่าง : ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
คำอธิบาย : ข้อเสนอเพื่อลงมติ
คำแปลใกล้เคียง : amendment, proposal, issue, bill, resolution
จำนวนนับ : ญัตติ
n
perception
ตัวอย่าง : เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์
คำอธิบาย : ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ
คำแปลใกล้เคียง : insight, knowledge
n
epistemology
คำอธิบาย : ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยกำเนิดลักษณะ และความถูกต้องแห่งความรู้ ตลอดจนวิธีหาความรู้
n
the science of fortune-telling
คำอธิบาย : ตำราพยากรณ์
คำแปลใกล้เคียง : a treatise on prophecy, prognostication and prediction
n
relatives
ตัวอย่าง : คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน
คำอธิบาย : คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
คำแปลใกล้เคียง : relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman
จำนวนนับ : คน
v
reconciled after estrangement
ตัวอย่าง : ผมไม่อยากญาติดีกับเขา
คำอธิบาย : เป็นมิตรกันดังเดิม
คำแปลใกล้เคียง : be an friendly terms
คำเหมือน : เป็นมิตร, คืนดี
คำตรงข้าม : โกรธ
v
reconcile
ตัวอย่าง : เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ
คำเหมือน : คืนดีกัน
n
senior relatives
ตัวอย่าง : ญาติผู้ใหญ่ของเขา ดีกับฉันมาก
คำอธิบาย : พวกญาติตั้งแต่ชั้นพ่อแม่ขึ้นไป
จำนวนนับ : คน
n
relatives
ตัวอย่าง : ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์
คำแปลใกล้เคียง : relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman
จำนวนนับ : คน
n
kindred
ตัวอย่าง : แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์
คำอธิบาย : เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง
คำแปลใกล้เคียง : kin, kinfolk, relatives and friends
จำนวนนับ : คน
n
close relative
ตัวอย่าง : ผู้ที่อยู่เฝ้าศพก็จะมีแต่ญาติสนิทเท่านั้นเอง
คำอธิบาย : คนในวงศ์วานทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือแม่ที่มีความใกล้ชิดกัน
n
relative
ตัวอย่าง : ปู่, ย่า, ตา, ยาย, พ่อ, แม่และลูก ถือเป็นญาติสายโลหิต
คำอธิบาย : คนร่วมสายเลือดอันเดียวกัน
คำแปลใกล้เคียง : near relations
จำนวนนับ : คน
n
distant relative
ตัวอย่าง : เขารู้แต่ว่าแม่สั่งให้เขาไปรับญาติห่างๆ คนหนึ่งที่หมอชิตเช้าวันนี้
n
folks
ตัวอย่าง : หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ
คำอธิบาย : คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ
จำนวนนับ : คน
adj
two
คำเหมือน : คู่, สอง, หญิบ
n
Japan
ตัวอย่าง : ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมาก แม้จะเคยถูกประกาศให้แพ้สงครามก็ตาม
คำอธิบาย : ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน
คำเหมือน : ประเทศญี่ปุ่น

    X

    เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา