แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "น"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
North
คำแปลใกล้เคียง : N.
คำเหมือน : ทิศเหนือ
n
clock
คำเหมือน : นาฬิกา
n
weight
คำแปลใกล้เคียง : wt.
คำเหมือน : น้ำหนัก
n
Bachelor of Civil Law
คำแปลใกล้เคียง : B.C.L.
n
doctor
คำเหมือน : นายแพทย์
n
student
คำเหมือน : นักศึกษา
n
Miss
คำแปลใกล้เคียง : Ms.
คำเหมือน : นางสาว
n
miss
ตัวอย่าง : น.ส.สาวิตรีรับหน้าที่เป็นโฆษกของงาน
คำอธิบาย : คำย่อนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่มีสามี
คำเหมือน : นางสาว
คำตรงข้าม : นาย, นาง
n
veterinary medicine
คำเหมือน : นายสัตวแพทย์
n
bird
ตัวอย่าง : มีนกจำนวนมากเกาะอยู่บนกิ่งไม้
คำอธิบาย : ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี 2 เท้า 2 ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว
คำแปลใกล้เคียง : fowl
จำนวนนับ : ตัว
n
sparrow
ตัวอย่าง : นกกระจอกกำลังจิกแมลงในสนามหญ้า
คำอธิบาย : นกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน (Passer montanus) อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล (P. flaveolus) กระจอกป่าท้องเหลือง (P. rutilans) และกระจอกใหญ่ (P. domesticus)
จำนวนนับ : ตัว
n
ostrich
คำอธิบาย : นกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
จำนวนนับ : ตัว
n
ricebird
ตัวอย่าง : กระจาบฝูงหนึ่งบินผ่านไปเสียงจาบๆ แต่คูนไม่รู้ว่ามันพากันบินไปทางไหน เพราะยามมองออกไปนอกเกวียนก็เห็นแต่ฟ้ากับดินชนกัน
คำอธิบาย : นกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) กระจาบอกลาย (P. manyar) และกระจาบทอง (P. hypoxanthus) ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
คำแปลใกล้เคียง : weaverbird
จำนวนนับ : ตัว
n
egret
คำอธิบาย : นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
คำแปลใกล้เคียง : bittern
จำนวนนับ : ตัว
คำเหมือน : นกยาง
n
heron
คำอธิบาย : นกขนาดใหญ่ เกือบเท่านกกระเรียน ปากหนายาวปลายแหลมตรง คอและขายาว เวลาบินคอจะยืดตรงเหมือนนกกระเรียน ทำรังด้วยกิ่งไม้อยู่บนยอดไม้สูงๆ กินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก
คำแปลใกล้เคียง : stork
จำนวนนับ : ตัว
n
tattletale
ตัวอย่าง : อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ
คำแปลใกล้เคียง : gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one's mouth
จำนวนนับ : คน
n
kind of Thai jingle
ตัวอย่าง : วิชาภาษาไทยวันนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกลบทนกกางปีก
คำอธิบาย : กลอักษรชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า แสนรักร้อน (ร้อนรัก) หนักอกเอ๋ย ฉันใดจะได้ชมชิด (ชิดชม) เชย ไม่ลืมเลย (เลยลืม) ปลื้มอาลัย
จำนวนนับ : บท
n
koel
ตัวอย่าง : นกกาเหว่าชอบส่งเสียงร้องตอนเช้า
คำอธิบาย : นกชนิด Eudynamys scolopacea ในวงศ์ Cuculidae ตัวเล็กกว่ากาเล็กน้อย ตาแดง หางยาว ตัวผู้สีดำ ตัวเมียสีน้ำตาล มีลายและจุดสีขาวพาดตลอดตัว วางไข่ให้นกชนิดอื่นฟัก มักหากินตามลำพัง กินแมลงและผลไม้
จำนวนนับ : ตัว
คำเหมือน : ดุเหว่า
n
decoy
คำอธิบาย : คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี)
คำแปลใกล้เคียง : imitation, bait, lure, fake
จำนวนนับ : คน
คำเหมือน : นางนกต่อ
n
bulbul
คำอธิบาย : นกขนาดเล็กในวงศ์ Pycnonotidae สีเหลืองหม่น กินผลไม้และแมลง มีหลายชนิด เช่น ปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) ปรอดหน้านวล (P. goiavier)
จำนวนนับ : ตัว
n
egret
ตัวอย่าง : นกยางเป็นสัตว์ที่มีขนขาวงามมาก
คำอธิบาย : นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
คำแปลใกล้เคียง : bittern, egret
จำนวนนับ : ตัว
คำเหมือน : นกกระยาง
n
peacock
คำอธิบาย : นกขนาดใหญ่ในสกุล Pavo วงศ์ Phasianidae ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนหางยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ชอบร้องตอนเช้าหรือพลบค่ำ กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์เล็กๆ
จำนวนนับ : ตัว
คำเหมือน : ยูง
n
double eagle
ตัวอย่าง : ขจก.เมาะโซ๊ะถูกดักยิงถล่มกลางดึก เชื่อว่าเป็นฝีมือของขจก.กลุ่มอื่นส่งชุดสังหารมาเก็บ เพราะสงสัยเป็นนกสองหัว
คำอธิบาย : คนที่แสดงตนว่าเป็นพวกของฝ่ายนั้นๆ เมื่ออยู่ต่อหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น โดยที่แต่ละพวกนั้นเป็นศัตรูกัน
คำแปลใกล้เคียง : one who tries to please both parties
n
whistle
ตัวอย่าง : กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน
คำอธิบาย : เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีด
จำนวนนับ : อัน
n
owl
ตัวอย่าง : พี่ชายฉันออกเที่ยวป่าเพื่อล่านกฮูก
คำอธิบาย : นกหลายชนิดในวงศ์ Strigidae ขนนุ่ม หัวใหญ่ ตาโต ตัวลาย ออกหากินเวลากลางคืน กลางวันหลบพักผ่อนตามต้นไม้ มีหลายชนิด เช่น เค้าเหยี่ยว (Ninox scutulata) เค้าแมว หรือ เค้าโมง (Glaucidium cuculoides)
จำนวนนับ : ตัว
n
parrot
ตัวอย่าง : นกแก้วของสมคิดพูดได้หลายคำแล้ว
คำอธิบาย : นกปากงุ้มเป็นขอในวงศ์ Psittacidae ตัวสีเขียว ปากแดง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินเมล็ดพืชและผลไม้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด
จำนวนนับ : ตัว
n
hawk
คำแปลใกล้เคียง : falcon
คำเหมือน : เหยี่ยว
n
parentheses
ตัวอย่าง : ในบทความนี้มีเครื่องหมายนขลิขิตอยู่เต็มไปหมด
คำอธิบาย : เครื่องหมายรูปดังนี้ ( ) สำหรับใช้กันข้อความ ตัวหนังสือ หรือตัวเลขไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
จำนวนนับ : อัน
n
nail-tinting
คำเหมือน : การทาเล็บ
n
city
ตัวอย่าง : บริเวณนี้เคยเป็นนครใหญ่ชื่อเวียงหินนครซึ่งมีความสำคัญมาก
คำแปลใกล้เคียง : town
จำนวนนับ : แห่ง,นคร
คำเหมือน : เมือง, บุรี

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา