แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ป"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
graduate of theology
คำอธิบาย : ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
คำเหมือน : เปรียญ
n
assistant district office
คำเหมือน : ปลัดอำเภอ
n
primary education
คำเหมือน : ประถมศึกษา
n
Anti Money Laundering Office
คำแปลใกล้เคียง : AMLO
n
Office of the National Counter Corruption Commission
n
Office of the Narcotics Control Board
n
postscript
คำอธิบาย : เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
คำเหมือน : ปัจฉิมลิขิต
n
collar
ตัวอย่าง : ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง
คำอธิบาย : แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง
คำแปลใกล้เคียง : lapel
v
cover
ตัวอย่าง : ปลาส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวปลา
คำอธิบาย : แผ่ออกคลุมเบื้องบน
คำแปลใกล้เคียง : overspread
คำเหมือน : คลุม, แผ่, หุ้ม, ห่ม
n
cover
ตัวอย่าง : เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ
คำอธิบาย : กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ
คำแปลใกล้เคียง : book cover, jacket
จำนวนนับ : ปก
คำเหมือน : ใบปก, เปลือก, ปลอก
v
govern
ตัวอย่าง : กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
คำแปลใกล้เคียง : rule, administer, administrate
v
cover
ตัวอย่าง : ความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณสวน
คำอธิบาย : แผ่คลุมอยู่เบื้องบน
คำแปลใกล้เคียง : spread over, overspread, shroud, envelop
adv
usually
ตัวอย่าง : ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว
คำอธิบาย : เป็นไปตามที่เคย
คำแปลใกล้เคียง : normally, commonly, regularly, ordinarily
คำตรงข้าม : ผิดปกติ
adv
regularly
ตัวอย่าง : หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น
คำอธิบาย : เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
คำแปลใกล้เคียง : usually, commonly, ordinarily, normally
คำเหมือน : ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ
คำตรงข้าม : ผิดปกติ
adj
normal
ตัวอย่าง : การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว
คำอธิบาย : เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
คำแปลใกล้เคียง : usual, common, ordinary, regular
คำเหมือน : ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ
คำตรงข้าม : ผิดปกติ
n
normality
ตัวอย่าง : การนันทนาการตลอดจนความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติวิสัยหรือทำอยู่เป็นประจำ
คำอธิบาย : ลักษณะที่เป็นไปตามที่เคย
คำแปลใกล้เคียง : nature, common, regularity
คำเหมือน : ธรรมดา, ปกติ, สามัญ
คำตรงข้าม : ผิดวิสัย
v
protect
ตัวอย่าง : เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย
คำอธิบาย : ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย
คำแปลใกล้เคียง : defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain
v
conceal
ตัวอย่าง : เขาปกปิดความลับของเธอไว้มิดชิด
คำอธิบาย : ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ
คำแปลใกล้เคียง : hide, cover up
คำตรงข้าม : เปิดเผย
v
protect
ตัวอย่าง : แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง
คำอธิบาย : คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน
คำแปลใกล้เคียง : guard, defend, safeguard, shelter, shield
n
story
ตัวอย่าง : เทพปกรณัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา
คำอธิบาย : เรื่อง
คำแปลใกล้เคียง : book, literary composition, dissertation, exposition, treatise
จำนวนนับ : เรื่อง, เล่ม
n
rear cover
ตัวอย่าง : คำโปรยบนปกหลังหนังสือเขียนไว้ได้จับใจมาก
คำอธิบาย : ด้านหลังสุดของสมุดหรือหนังสือ
adj
paperback
ตัวอย่าง : หนังสือปกอ่อนมีราคาถูกกว่าหนังสือปกแข็ง
คำอธิบาย : สมุดหรือหนังสือที่หุ้มด้วยกระดาษอ่อน
คำแปลใกล้เคียง : paperbound, softcover
adj
miscellaneous
ตัวอย่าง : เขาเขียนข่าวปกิณกะได้ดีมาก
คำแปลใกล้เคียง : various
คำเหมือน : เบ็ดเตล็ด
v
protect
ตัวอย่าง : พระบารมีปกเกล้าปวงประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข
คำแปลใกล้เคียง : tend, take care of, cover the head
คำเหมือน : ปกเกศ, คุ้มครอง
n
Your Majesty the King
ตัวอย่าง : ข้าแผ่นดินไทยที่เฝ้ารอพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมยังมีอีกมาก
คำแปลใกล้เคียง : form of address used when speaking to the royalty
n
hardcover
ตัวอย่าง : หนังสือนิยายเล่มนี้มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน
คำอธิบาย : กระดาษแข็งที่ใช้ทำปกสมุดหรือหนังสือ
คำแปลใกล้เคียง : hardback
n
public relations
คำอธิบาย : การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
คำเหมือน : ประชาสัมพันธ์
n
reactor
ตัวอย่าง : ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ
คำอธิบาย : เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
คำแปลใกล้เคียง : atomic pile, chain reactor, nuclear reactor
n
atomic reactor
ตัวอย่าง : ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสารโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณู
คำอธิบาย : เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
n
war indemnity
ตัวอย่าง : เยอรมันต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝ่ายชนะในสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง
คำอธิบาย : การชดใช้ค่าเสียหายที่ฝ่ายชนะสงครามเรียกร้องเอาจากฝ่ายพ่ายแพ้
คำแปลใกล้เคียง : war reparation

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา