แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ม"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
secondary education
คำเหมือน : มัธยม
n
secondary education
คำอธิบาย : การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
คำเหมือน : มัธยมศึกษา
n
university
คำแปลใกล้เคียง : U., Univ.
คำเหมือน : มหาวิทยาลัย
clas
metre
คำอธิบาย : หน่วยวัดความยาวอย่างหนึ่งตามวิธีเมตริก กำหนดเทียบเท่ากับ 100 เซนติเมตร หรือ 2 ศอก
คำแปลใกล้เคียง : meter
คำเหมือน : เมตร
n
grandchild of a king
คำอธิบาย : คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
คำเหมือน : หม่อมเจ้า
n
His Serene Highness
ตัวอย่าง : หม่อมเจ้ารัชฎาภิเษกโสภณกุลจะย้ายไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมใหม่ ในอีก 3-4 วันข้างหน้า
คำอธิบาย : คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
คำแปลใกล้เคียง : Her Serene Highness
คำเหมือน : หม่อมเจ้า
n
great-grandchild of a king
คำอธิบาย : คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
คำเหมือน : หม่อมราชวงศ์
n
M.R.
ตัวอย่าง : เรื่องสั้นเรื่องนี้สะท้อนภาพของเกย์ในวงการต่างๆ ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ ทหารตำรวจ ครูอาจารย์ นายแบบ ดาราศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ชาวนา
คำอธิบาย : คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
คำแปลใกล้เคียง : Mom Rachawong
คำเหมือน : หม่อมราชวงศ์
n
M.L.
คำอธิบาย : คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์
คำแปลใกล้เคียง : Mom Luang
คำเหมือน : หม่อมหลวง
clas
milligramme
คำอธิบาย : มาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม
คำแปลใกล้เคียง : mg, miligram
คำเหมือน : มิลลิกรัม
n
dragon-shaped earrings
คำอธิบาย : เครื่องประดับหูมีรูปคล้ายมังกร
จำนวนนับ : ข้าง
n
January
ตัวอย่าง : น้องของฉันเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา
คำอธิบาย : ชื่อเดือนที่ 1 ตามสุริยคติ มี 31 วัน
n
crown
คำแปลใกล้เคียง : diadem
จำนวนนับ : องค์
คำเหมือน : มงกุฎ
adj
supreme
คำแปลใกล้เคียง : excellent, superb, highest
n
crown prince
ตัวอย่าง : เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์อาจจะทรงหลีกทางให้เจ้าชายวิลเลี่ยมขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแทนพระองค์
คำอธิบาย : อิสริยยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ต่อไป
จำนวนนับ : พระองค์
คำเหมือน : องค์รัชทายาท
adj
budding
คำแปลใกล้เคียง : young, close
คำเหมือน : ตูม
n
cluster
คำแปลใกล้เคียง : bunch, group
คำเหมือน : กลุ่ม, พะวง
n
Bihar
ตัวอย่าง : พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเบญจคิรีนครหรือนครราชคฤห์ในแคว้นมคธ
คำอธิบาย : ชื่อแคว้นใหญ่ในอินเดียครั้งพุทธกาล
จำนวนนับ : แคว้น
คำเหมือน : แคว้นมคธ, พิหาร
n
name of a zodiacal constellation
คำอธิบาย : ดาวฤกษ์ที่ 10 มี 5 ดวง เห็นเป็นรูปโคมูตร วานร หรืองอนไถ
คำแปลใกล้เคียง : tenth constellation containing 5 stars
n
crown
คำอธิบาย : เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
คำแปลใกล้เคียง : diadem
จำนวนนับ : องค์
คำเหมือน : มกุฎ
n
crown
ตัวอย่าง : เธอได้รับมงกุฎเป็นนางสาวไทยคนปัจจุบัน
คำอธิบาย : เครื่องสวมศีรษะ มียอดสูง
จำนวนนับ : มงกุฎ
คำเหมือน : รัดเกล้า, มกุฎ
adj
excellent
คำแปลใกล้เคียง : superb, supreme, highest
n
garland
ตัวอย่าง : ผู้กว้างขวางในสังคมมักได้รับเชิญให้สวม และถอดมงคลให้คู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส
คำอธิบาย : ด้ายที่ทำเป็นวงสำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล
จำนวนนับ : วง
adj
auspicious
ตัวอย่าง : แม่เชิญท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้อยู่ร่วมงานมงคลของข้าพเจ้า
คำอธิบาย : เกี่ยวกับเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ
คำแปลใกล้เคียง : favorable, propitious
คำเหมือน : สิริมงคล
n
favorable thing
ตัวอย่าง : พระเจิมแป้งกระแจะให้ที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคลแก่เด็ก
คำอธิบาย : เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ
คำแปลใกล้เคียง : auspicious/propitious thing
คำเหมือน : สิริมงคล
n
nuptial good luck thread worn around the bride's and bridegroom's heads
ตัวอย่าง : ญาติผู้ใหญ่สวมมงคลจักรแก่คู่บ่าวสาวก่อนพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
คำอธิบาย : ด้ายมงคลแฝดสำหรับบ่าวสาวสวมศีรษะในพิธีรดน้ำ
จำนวนนับ : คู่
คำเหมือน : มงคลแฝด
n
auspicious occasion
ตัวอย่าง : วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก
คำอธิบาย : เวลาที่ดี
คำเหมือน : ฤกษ์ดี
n
blessing
ตัวอย่าง : คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
คำแปลใกล้เคียง : congratulation, felicitation
n
wedding
ตัวอย่าง : พิธีรดน้ำสังข์น่าจะถือได้ว่า เป็นหัวใจของการทำพิธีมงคลสมรส
คำอธิบาย : การแต่งงานอันเป็นมงคล
คำแปลใกล้เคียง : nuptials, nuptial ceremony, matrimony
n
auspicious time
คำอธิบาย : คราวอันเป็นมงคล
คำแปลใกล้เคียง : joyful festival, happy occasion

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา