แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ส"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
a monetary Thai currency
คำเหมือน : สตางค์
n
police lance corporal
คำแปลใกล้เคียง : Pol.L.Cpl.
คำเหมือน : สิบตำรวจตรี
n
police corporal
คำแปลใกล้เคียง : Pol.Cpl.
คำเหมือน : สิบตำรวจโท
n
police sergeant
คำแปลใกล้เคียง : Pol.Sgt.
คำเหมือน : สิบตำรวจเอก
n
Agricultural Land Reform Office
คำแปลใกล้เคียง : ALRO
n
senator
คำแปลใกล้เคียง : Sen., sen.
คำเหมือน : สมาชิกวุฒิสภา
n
member of the House of Representatives
n
military police
คำเหมือน : สารวัตรทหาร
n
Office of the Board of Investment
คำแปลใกล้เคียง : BOI
n
Board of Investment
คำแปลใกล้เคียง : BOI
v
be dirty
คำแปลใกล้เคียง : be unclean, tarnish
คำตรงข้าม : สะอาด, ขาวสะอาด
adj
dirty
ตัวอย่าง : คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้
คำอธิบาย : เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
คำแปลใกล้เคียง : filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul
adv
snidely
ตัวอย่าง : ทำไมคุณพูดจาสกปรกแบบนี้ ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลย
คำอธิบาย : ลักษณะกิริยาวาจาซึ่งแสดงออกอย่างหยาบคาย
คำแปลใกล้เคียง : nastily, obscenely
คำเหมือน : หยาบคาย, ลามก
v
be dirty
ตัวอย่าง : ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
คำแปลใกล้เคียง : be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul
คำตรงข้าม : สะอาด, สะอาดสะอ้าน
adj
dirty
ตัวอย่าง : เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา
คำอธิบาย : ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ
คำแปลใกล้เคียง : dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting
คำตรงข้าม : สะอาด
adj
filthy
คำแปลใกล้เคียง : dirty, rusty, foul, grimy
n
transitive verb
คำอธิบาย : คำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้กระทำมารับ
n
screw
ตัวอย่าง : ช่างไขสกรูที่ยึดการ์ดให้หลุดออก
คำอธิบาย : โลหะคล้ายตะปูมีลักษณะเป็นเกลียว
จำนวนนับ : ตัว
คำเหมือน : ตะปูควง
clas
screw
คำอธิบาย : มาตราวัดความยาวของผ้าเท่ากับ 1/4 ของหลา
n
Sakon Nakhon
ตัวอย่าง : งานแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานจัดขึ้นที่สกลนครทุกปี
คำอธิบาย : ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จำนวนนับ : จังหวัด
คำเหมือน : จังหวัดสกลนคร
n
Office of the National Education Commission
คำแปลใกล้เคียง : ONEC
v
chisel
ตัวอย่าง : ช่างใช้สิ่วสกัดหัวตะปูออก
คำอธิบาย : ตัดของแข็งให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน
คำแปลใกล้เคียง : gouge, carve
v
distill
ตัวอย่าง : มอร์ฟีนสกัดมาจากฝิ่น
คำอธิบาย : เค้นแยกเอาออกมา
คำเหมือน : แยก
v
intercept
ตัวอย่าง : ตำรวจตั้งด่านเพื่อสกัดคนร้ายไม่ให้หนีออกนอกประเทศ
คำแปลใกล้เคียง : block, catch, interrupt, obstruct, stop, head off
คำเหมือน : กั้น, ขวาง
v
intercept
คำแปลใกล้เคียง : cut off
n
ski
ตัวอย่าง : นิธิไปเป็นครูสอนสกีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
คำอธิบาย : กีฬาอย่างหนึ่ง ผู้เล่นยืนบนแผ่นสกี แล้วปล่อยตัวให้ลื่นไถลลงไปตามเนินเขาที่มีหิมะปกคลุม และมีไม้คู่หนึ่งสำหรับยันหรือถ่อเวลาเล่น
n
bird
จำนวนนับ : ตัว
n
bird
จำนวนนับ : ตัว
n
bird
จำนวนนับ : ตัว

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา