แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ぎ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
n, n-pref
(abbr) (See 希臘) Greece, Greek, Greco-
(P)
(iK)
(P)
n, adj-no
(logic) false

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา