แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "こ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
n, n-suf
(See ・2) young (animal)
(P)
n, n-suf
(1) child
(2) (See ) young (animal)
(6) (abbr) (See 子株・2) new shares
n, n-suf
(8) (arch) bird egg
n-suf
(9) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women)
n
(uk) (often translated as "sea slug" in anglicized haikus) (See 海牛うみうし) sea cucumber (Holothuroidea spp.)
n, adj-na
(col) rogue, devil, imp

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา