แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "さ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
prt
(2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion
int
(3) (See さあ・1) come, come now
(P)
(P)
(ok)
(P)
n
(1) arrow
(P)
conj, int
adj-pn
(uk) (often as 〜体, 〜顔, 〜ようす, etc.) casual, indifferent, nonchalant
pref, adj-na
adj-t, adv-to
n
(See つま・1) one's wife
(P)
(P)
(P)
suf
(2) (才 only) ability, gift, talent, aptitude, genius
n
(1) (abbr) (See 骰子) dice, die
(2) (さい only) (See 采配・1) baton (of command)
(P)
n, n-suf
(P)
n, vs, adj-no

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา