แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "ぬ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
aux-v, suf
(1) (after the -nai stem of a verb) (See ない・1,ません,・2) not
v2n-s, vi
(P)

(ok)
(P)
n
(2) (の only) hidden (structural) member
n-pref
(3) (の only) (See 野ウサギ・2) wild

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา