แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "へ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
prt
(pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to")
n
(1) (へ, べ only) (arch) surrounding area
(2) (へ, べ only) shore (of the sea)
(P)
n
(1) (uk) (usually 屁 is へ, and おなら is in kana) wind, gas, fart
(P)
n
(1) wall
(2) fence

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา