แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "や"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(P)
num
(捌 is used in legal documents) eight
ctr
(after numbers in the ichi, ni, san counting system) counter for nights
(P)

(ok)
(P)
n
(2) (の only) hidden (structural) member
n-pref
(3) (の only) (See 野ウサギ・2) wild
(P)
(ok)
(P)
n
(1) arrow
int, suf
(used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See やいやい・2) hey, hey you
exp, adv, adv-to, adj-no
(P)
n
(1) (かない only) (hum) (my) wife

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา