คำแปล ความหมาย ของ "electronic mail" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำเหมือน : E-mail, email, e-mail
n
อิเล็กตรอน, หน่วยเล็กที่สุดของอะตอม
n
ไปรษณียภัณฑ์, ของที่ส่งทางไปรษณีย์
n
จดหมาย
คำเหมือน : letters
n
เกราะ
คำเหมือน : chain mail, ring mail, coat of mail
n
พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
n
การขนส่งทางไปรษณีย์
n
ระบบไปรษณีย์
คำเหมือน : postal service
vi
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
vt
ส่งทางไปรษณีย์, ส่งไปรษณียภัณฑ์
vt
หุ้มเกราะ, ป้องกันร่างกายด้วยเกราะ
adj
เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
n
วิชาอิเล็กทรอนิกส์
phrv
ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) จาก
คำเหมือน : post from
phrv
ส่งจดหมายหรือห่อของไปยัง
คำเหมือน : post to
n
การส่งไปรษณีย์
คำเหมือน : posting, airmailing, delivery
n
จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์
คำเหมือน : mailer
n
โพซิตรอน
คำเหมือน : positron
n
การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย
คำเหมือน : recorded delivery
n
เสื้อเกราะที่ทำด้วยเหล็กเป็นวงร้อยกัน
n
ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
คำเหมือน : electronic mail
n
การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
คำเหมือน : electronic mail
vt
ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
n
การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
n
เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า)
คำเหมือน : 000 0
n
โฆษณาที่ส่งทางไปรษณีย์
sl
ข้อความโฆษณาที่ไม่ต้องการ
n
ถุงไปรษณีย์, ถุงเมล์
คำเหมือน : postbag
n
คนส่งไปรษณีย์
คำเหมือน : letter carrier, mailman, postman
n
การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา