คำแปล ความหมาย ของ "insert" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
ใบแทรก, หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
คำเหมือน : pull-out, supplement
vt
ใส่, สอด, สอดใส่, ใส่เข้า
คำเหมือน : put in, stick in,
vt
แซม, แทรก, แทรกเข้า
คำเหมือน : enter, include
phrv
แทรกระหว่าง, สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง
phrv
แทรกเข้าไปใน, สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
phrv
เขียนเพิ่มใน, ใส่เพิ่มเข้าไปใน, แทรกเข้าไปใน
adj
ซึ่งใส่ไว้, ซึ่งสอดแทรกไว้, ที่เชื่อมต่อโดยการเติบโตตามธรรมชาติ
คำเหมือน : enclosed, stuck in
n
การแทรก, การใส่, การเติม
คำเหมือน : inclusion, interpolation
ตัวอย่างประโยค
When inserting the budwood into the root stock make the cambium layer overlap.
Should I insert coins first?
The secretary inserted the letter in the envelope.
Please insert your card.
prototype.js - inserts update information into the page when the page is loaded.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา