คำแปล ความหมาย ของ "lead" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
adj
สำคัญที่สุด, เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ
คำเหมือน : most important, leading
n
สายนำไฟฟ้า, สายไฟ
คำเหมือน : wire
n
หัวข้อข่าว, หัวเรื่อง
คำเหมือน : headline
n
ไส้ดินสอดำ
คำเหมือน : graphite
n
การทิ้งไพ่นำ, การทิ้งไพ่ใบแรก
n
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา, ร่องรอย
คำเหมือน : clue, tip
n
ตัวเอก, นางเอก, พระเอก
n
ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง
n
ตำแหน่งนำ
คำเหมือน : first position
n
ลูกปืน, ลูกตะกั่ว
n
เชือก (จูงสุนัข), เชือกนำทาง
คำเหมือน : leash
n
สารตะกั่ว, ตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว
n
แบบอย่าง, ความเป็นผู้นำ
คำเหมือน : example, leadership, precedence
vi
เป็นผู้นำ, เป็นหัวหน้า, นำ, เป็นคนสำคัญ, เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
คำเหมือน : direct, conduct, precede
vi
นำทางไป, นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่
คำเหมือน : guide
vt
ก่อให้เกิด
คำเหมือน : induce, cause
vt
ดำเนิน (ชีวิต), ใช้ชีวิต
คำเหมือน : experience, live
vt
มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ, ครอบงำ
คำเหมือน : influence
vt
นำ, นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า
คำเหมือน : be ahead of
คำตรงข้าม : follow
vt
ควบคุม, สั่งการ, อำนวยการ
คำเหมือน : control, command
idm
มีหลายวิธีที่จะช่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน
idm
คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ
phrv
พุ่งชน, เข้าชน, พาไปชน
phrv
จูงด้วย (เช่น ด้วยเชือก, มือ), นำด้วย
phrv
พาลงไปสู่, นำลงไปสู่
phrv
นำทางลงมา
phrv
นำลงไปยัง
phrv
นำลงไปสู่, พาลงไปสู่
phrv
นำเข้าไปข้างใน
phrv
เริ่มเล่น
ตัวอย่างประโยค
Who plays the lead?
This road leads to the airport.
She was leading her grandmother by the hand.
This road leads to the station.
The Rangers lead the way.
This road leads you there.
Thank you for the lead.
They honored him as their leading statesman.
It always leads me here.
Is this the street leading to the station?
He has the lead in the race.
Where does this street lead to?
This road leads you to the station.
This is as heavy as lead.
All roads lead to Rome.
Where does this road lead to?
He's leading a dog's life.
That would give him a terrible lead over me.
He followed the lead of our teacher.
Who leads the chorus?
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา