คำแปล ความหมาย ของ "mass-market" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
adj
ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก
idm
อยากซื้อ (บางสิ่ง)
n
พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์
คำเหมือน : Eucharist rite
n
ตลาด, ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ
คำเหมือน : free trade area, store, stall shopping center
n
ความต้องการสินค้า
n
กลุ่มผู้ซื้อ, กลุ่มเป้าหมาย, ตลาดเป้าหมาย, ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
n
จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย
n
อัตราแลกเปลี่ยน, ราคาแลกเปลี่ยน
คำเหมือน : exchange, stock exchange
vt
ขาย, วางตลาด, ขายสินค้า
คำเหมือน : vend, offer for sell
adj
ซึ่งมีจำนวนมาก, มากมาย
adj
กว้างมาก, ทั่วไป, ถ้วนทั่ว, เป็นวงกว้าง
adj
เกี่ยวกับคนจำนวนมาก, เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
n
กอง, กลุ่ม, ก้อน, ชิ้น, ส่วน
คำเหมือน : block, piece, portion, section
n
ปริมาณมาก, จำนวนมาก
คำเหมือน : crowd, heap, volume
n
ส่วนใหญ่
คำเหมือน : majority, plurality
vi
รวมตัวเป็นก้อน, รวมกันเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นกอง, รวมกันหนาแน่น
n
การทำตลาด, การซื้อขายในตลาด
adj
ซึ่งซื้อขายได้
n
ผู้ซื้อขายในตลาด
n
ผู้ซื้อขายในตลาด
n
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ, การซื้อขายในตลาด
คำเหมือน : distribution
n
มวลชน, มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ
คำเหมือน : heaps, loads, stacks
idm
ขายทอดตลาด
n
พิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรี และขับร้อง
n
ตลาดที่มีการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย
n
ตลาดมืด
n
ผู้ขายสินค้าในตลาดมืด
n
ตลาดค้าวัวควาย
idm
มีเกลื่อนกลาด, มีมากมายในท้องตลาด
n
ตลาดแรงงาน
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา