ชั่วโมง เป็น วัน

1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.041666666666667 วัน
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.041666666666667 วัน
 • 2 ชั่วโมง เท่ากับ 0.083333333333333 วัน
 • 3 ชั่วโมง เท่ากับ 0.125 วัน
 • 4 ชั่วโมง เท่ากับ 0.16666666666667 วัน
 • 5 ชั่วโมง เท่ากับ 0.20833333333333 วัน
 • 6 ชั่วโมง เท่ากับ 0.25 วัน
 • 7 ชั่วโมง เท่ากับ 0.29166666666667 วัน
 • 8 ชั่วโมง เท่ากับ 0.33333333333333 วัน
 • 9 ชั่วโมง เท่ากับ 0.375 วัน
 • 10 ชั่วโมง เท่ากับ 0.41666666666667 วัน
 • 11 ชั่วโมง เท่ากับ 0.45833333333333 วัน
 • 12 ชั่วโมง เท่ากับ 0.5 วัน
 • 13 ชั่วโมง เท่ากับ 0.54166666666667 วัน
 • 14 ชั่วโมง เท่ากับ 0.58333333333333 วัน
 • 15 ชั่วโมง เท่ากับ 0.625 วัน
 • 16 ชั่วโมง เท่ากับ 0.66666666666667 วัน
 • 17 ชั่วโมง เท่ากับ 0.70833333333333 วัน
 • 18 ชั่วโมง เท่ากับ 0.75 วัน
 • 19 ชั่วโมง เท่ากับ 0.79166666666667 วัน
 • 20 ชั่วโมง เท่ากับ 0.83333333333333 วัน
 • 21 ชั่วโมง เท่ากับ 0.875 วัน
 • 22 ชั่วโมง เท่ากับ 0.91666666666667 วัน
 • 23 ชั่วโมง เท่ากับ 0.95833333333333 วัน
 • 24 ชั่วโมง เท่ากับ 1 วัน
 • 25 ชั่วโมง เท่ากับ 1.0416666666667 วัน
 • 26 ชั่วโมง เท่ากับ 1.0833333333333 วัน
 • 27 ชั่วโมง เท่ากับ 1.125 วัน
 • 28 ชั่วโมง เท่ากับ 1.1666666666667 วัน
 • 29 ชั่วโมง เท่ากับ 1.2083333333333 วัน
 • 30 ชั่วโมง เท่ากับ 1.25 วัน
 • 31 ชั่วโมง เท่ากับ 1.2916666666667 วัน
 • 32 ชั่วโมง เท่ากับ 1.3333333333333 วัน
 • 33 ชั่วโมง เท่ากับ 1.375 วัน
 • 34 ชั่วโมง เท่ากับ 1.4166666666667 วัน
 • 35 ชั่วโมง เท่ากับ 1.4583333333333 วัน
 • 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1.5 วัน
 • 37 ชั่วโมง เท่ากับ 1.5416666666667 วัน
 • 38 ชั่วโมง เท่ากับ 1.5833333333333 วัน
 • 39 ชั่วโมง เท่ากับ 1.625 วัน
 • 40 ชั่วโมง เท่ากับ 1.6666666666667 วัน
 • 41 ชั่วโมง เท่ากับ 1.7083333333333 วัน
 • 42 ชั่วโมง เท่ากับ 1.75 วัน
 • 43 ชั่วโมง เท่ากับ 1.7916666666667 วัน
 • 44 ชั่วโมง เท่ากับ 1.8333333333333 วัน
 • 45 ชั่วโมง เท่ากับ 1.875 วัน
 • 46 ชั่วโมง เท่ากับ 1.9166666666667 วัน
 • 47 ชั่วโมง เท่ากับ 1.9583333333333 วัน
 • 48 ชั่วโมง เท่ากับ 2 วัน
 • 49 ชั่วโมง เท่ากับ 2.0416666666667 วัน
 • 50 ชั่วโมง เท่ากับ 2.0833333333333 วัน
 • 51 ชั่วโมง เท่ากับ 2.125 วัน
 • 52 ชั่วโมง เท่ากับ 2.1666666666667 วัน
 • 53 ชั่วโมง เท่ากับ 2.2083333333333 วัน
 • 54 ชั่วโมง เท่ากับ 2.25 วัน
 • 55 ชั่วโมง เท่ากับ 2.2916666666667 วัน
 • 56 ชั่วโมง เท่ากับ 2.3333333333333 วัน
 • 57 ชั่วโมง เท่ากับ 2.375 วัน
 • 58 ชั่วโมง เท่ากับ 2.4166666666667 วัน
 • 59 ชั่วโมง เท่ากับ 2.4583333333333 วัน
 • 60 ชั่วโมง เท่ากับ 2.5 วัน
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา