นาที เป็น ชั่วโมง

1 นาที เท่ากับ 0.016666666666667 ชั่วโมง
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 นาที เท่ากับ 0.016666666666667 ชั่วโมง
 • 2 นาที เท่ากับ 0.033333333333333 ชั่วโมง
 • 3 นาที เท่ากับ 0.05 ชั่วโมง
 • 4 นาที เท่ากับ 0.066666666666667 ชั่วโมง
 • 5 นาที เท่ากับ 0.083333333333333 ชั่วโมง
 • 6 นาที เท่ากับ 0.1 ชั่วโมง
 • 7 นาที เท่ากับ 0.11666666666667 ชั่วโมง
 • 8 นาที เท่ากับ 0.13333333333333 ชั่วโมง
 • 9 นาที เท่ากับ 0.15 ชั่วโมง
 • 10 นาที เท่ากับ 0.16666666666667 ชั่วโมง
 • 11 นาที เท่ากับ 0.18333333333333 ชั่วโมง
 • 12 นาที เท่ากับ 0.2 ชั่วโมง
 • 13 นาที เท่ากับ 0.21666666666667 ชั่วโมง
 • 14 นาที เท่ากับ 0.23333333333333 ชั่วโมง
 • 15 นาที เท่ากับ 0.25 ชั่วโมง
 • 16 นาที เท่ากับ 0.26666666666667 ชั่วโมง
 • 17 นาที เท่ากับ 0.28333333333333 ชั่วโมง
 • 18 นาที เท่ากับ 0.3 ชั่วโมง
 • 19 นาที เท่ากับ 0.31666666666667 ชั่วโมง
 • 20 นาที เท่ากับ 0.33333333333333 ชั่วโมง
 • 21 นาที เท่ากับ 0.35 ชั่วโมง
 • 22 นาที เท่ากับ 0.36666666666667 ชั่วโมง
 • 23 นาที เท่ากับ 0.38333333333333 ชั่วโมง
 • 24 นาที เท่ากับ 0.4 ชั่วโมง
 • 25 นาที เท่ากับ 0.41666666666667 ชั่วโมง
 • 26 นาที เท่ากับ 0.43333333333333 ชั่วโมง
 • 27 นาที เท่ากับ 0.45 ชั่วโมง
 • 28 นาที เท่ากับ 0.46666666666667 ชั่วโมง
 • 29 นาที เท่ากับ 0.48333333333333 ชั่วโมง
 • 30 นาที เท่ากับ 0.5 ชั่วโมง
 • 31 นาที เท่ากับ 0.51666666666667 ชั่วโมง
 • 32 นาที เท่ากับ 0.53333333333333 ชั่วโมง
 • 33 นาที เท่ากับ 0.55 ชั่วโมง
 • 34 นาที เท่ากับ 0.56666666666667 ชั่วโมง
 • 35 นาที เท่ากับ 0.58333333333333 ชั่วโมง
 • 36 นาที เท่ากับ 0.6 ชั่วโมง
 • 37 นาที เท่ากับ 0.61666666666667 ชั่วโมง
 • 38 นาที เท่ากับ 0.63333333333333 ชั่วโมง
 • 39 นาที เท่ากับ 0.65 ชั่วโมง
 • 40 นาที เท่ากับ 0.66666666666667 ชั่วโมง
 • 41 นาที เท่ากับ 0.68333333333333 ชั่วโมง
 • 42 นาที เท่ากับ 0.7 ชั่วโมง
 • 43 นาที เท่ากับ 0.71666666666667 ชั่วโมง
 • 44 นาที เท่ากับ 0.73333333333333 ชั่วโมง
 • 45 นาที เท่ากับ 0.75 ชั่วโมง
 • 46 นาที เท่ากับ 0.76666666666667 ชั่วโมง
 • 47 นาที เท่ากับ 0.78333333333333 ชั่วโมง
 • 48 นาที เท่ากับ 0.8 ชั่วโมง
 • 49 นาที เท่ากับ 0.81666666666667 ชั่วโมง
 • 50 นาที เท่ากับ 0.83333333333333 ชั่วโมง
 • 51 นาที เท่ากับ 0.85 ชั่วโมง
 • 52 นาที เท่ากับ 0.86666666666667 ชั่วโมง
 • 53 นาที เท่ากับ 0.88333333333333 ชั่วโมง
 • 54 นาที เท่ากับ 0.9 ชั่วโมง
 • 55 นาที เท่ากับ 0.91666666666667 ชั่วโมง
 • 56 นาที เท่ากับ 0.93333333333333 ชั่วโมง
 • 57 นาที เท่ากับ 0.95 ชั่วโมง
 • 58 นาที เท่ากับ 0.96666666666667 ชั่วโมง
 • 59 นาที เท่ากับ 0.98333333333333 ชั่วโมง
 • 60 นาที เท่ากับ 1 ชั่วโมง
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา