แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ง"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
v
covet
ตัวอย่าง : บริษัทนี้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่งกผลประโยชน์ที่สุด
คำอธิบาย : แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร
คำแปลใกล้เคียง : crave, desire, wish for
คำตรงข้าม : เสียสละ
adv
shakily
ตัวอย่าง : นายสถานีมัวแต่ตกใจกลัวพูดไม่ออกสั่นงกไปหมด
คำอธิบาย : มีอาการสั่นอย่างคนแก่หรืออย่างกลัวหรืออย่างหนาวมาก
คำแปลใกล้เคียง : tremblingly
คำเหมือน : งกๆ, สั่นงกๆ
v
be greedy
ตัวอย่าง : น้องของเธองกเงินมาก
คำแปลใกล้เคียง : be covetous, be grasping, be avaricious
คำตรงข้าม : เสียสละ
v
confuse
ตัวอย่าง : ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้
คำอธิบาย : อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
คำแปลใกล้เคียง : blur, obscure, perplex, bewilder
คำตรงข้าม : มีสติ, รู้สึกตัว
adj
sluggish
ตัวอย่าง : คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย
คำแปลใกล้เคียง : apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving
v
stun
ตัวอย่าง : ประชาชนงงกับการแถลงข่าวของรัฐบาล
คำอธิบาย : คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังยั้งสติไม่อยู่
คำแปลใกล้เคียง : daze, astonish, astound
v
be stunned
ตัวอย่าง : เขางงงวยไปชั่วขณะ เมื่อเห็นความงามของเธอในระยะประชิด
คำอธิบาย : รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ
คำแปลใกล้เคียง : be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished
คำเหมือน : หลงงงงวย
adj
perplexed
ตัวอย่าง : เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ
คำอธิบาย : ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
คำแปลใกล้เคียง : puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed
v
be stunned
ตัวอย่าง : ข้าพเจ้างงงวยกับภาพที่ได้เห็นจนทำอะไรไม่ถูก
คำอธิบาย : คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
คำแปลใกล้เคียง : be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered
v
be puzzled
ตัวอย่าง : เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย
คำอธิบาย : ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง
คำแปลใกล้เคียง : be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped
คำเหมือน : งง, งงก๊ง
v
get confused
ตัวอย่าง : พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
คำอธิบาย : งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้
คำแปลใกล้เคียง : get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea
v
stop
ตัวอย่าง : สถานีรถไฟงดจ่ายบัตรเนื่องจากที่นั่งผู้โดยสารเต็มแล้ว
คำอธิบาย : ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ
คำแปลใกล้เคียง : halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel
คำตรงข้าม : เริ่ม, ดำเนินต่อไป
v
be beautiful
ตัวอย่าง : มะละกอแกะสลักจานนี้งดงามมาก
คำแปลใกล้เคียง : be excellent, be wonderful, be artistic, be pleasing
v
refrain from
ตัวอย่าง : พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
คำแปลใกล้เคียง : abstain, give up, stop, desist
คำตรงข้าม : ปฏิบัติ
n
budget
ตัวอย่าง : แม่บ้านจะเก็บงบไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาล
คำอธิบาย : รายได้และรายจ่ายที่คาดไว้ว่าจะเกิด
คำแปลใกล้เคียง : a sum of money
จำนวนนับ : บาท
คำเหมือน : งบประมาณ
n
financial budget
ตัวอย่าง : บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
คำอธิบาย : ฐานะทางการเงิน
n
balance sheet
ตัวอย่าง : งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ
คำอธิบาย : รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
คำแปลใกล้เคียง : statement, record
n
budget
ตัวอย่าง : คณะวิจัยติดตามผลจัดทำมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนใช้วางแผนงบประมาณ
คำอธิบาย : ประมาณการรายรับและรายจ่าย
คำแปลใกล้เคียง : estimate, statement
จำนวนนับ : บาท
คำเหมือน : งบดุล, งบบัญชี
n
annual government statement of expenditure
ตัวอย่าง : รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท
คำอธิบาย : บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
คำแปลใกล้เคียง : budget
v
grope
ตัวอย่าง : ชาวประมงออกไปงมหาหอยตั้งแต่เช้าตรู่
คำอธิบาย : ดำน้ำลงไปคลำหาของ, คลำหาของในน้ำ
คำแปลใกล้เคียง : search, seek, look for, fumble
คำเหมือน : คลำ, หา, มองหา, คลำหา
v
be credulous
ตัวอย่าง : พุทธศาสนาไม่สอนให้คนงมงายแต่สอนให้เชื่ออะไรด้วยปัญญา
คำอธิบาย : หลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น
คำแปลใกล้เคียง : be gullible, be unquestioning, be ignorant, be unconscious
คำตรงข้าม : มีเหตุผล, มีสติ
v
be dull
ตัวอย่าง : เธอไม่รู้อะไรจริงๆ หรือ มัวแต่ไปงมโข่งอยู่ที่ไหนกัน
คำอธิบาย : งุ่มง่าม, ไม่ทันเหตุการณ์
คำแปลใกล้เคียง : be stupid, be stolid, be sluggish
คำเหมือน : โง่, ทึ่ม, ไม่ทันคน
n
trunk
ตัวอย่าง : ฉันเคยเห็นแม่ช้างใช้งวงจับหมาเหวี่ยงกระเด็นไป
คำอธิบาย : จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
คำแปลใกล้เคียง : proboscis
จำนวนนับ : งวง
คำเหมือน : งวงช้าง
n
trunk
ตัวอย่าง : ช้างใช้งวงช้างคว้าจับสิ่งของเข้าปาก
คำอธิบาย : จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
คำแปลใกล้เคียง : proboscis
จำนวนนับ : งวง
คำเหมือน : งวง
n
time
ตัวอย่าง : งวดนี้รัฐบาลก็คงจะต้องยุบสภาอีก
คำอธิบาย : คราวที่กำหนด
คำแปลใกล้เคียง : occasion, instance, chance, opportunity
จำนวนนับ : งวด
คำเหมือน : คราว, ครั้ง, หน, โอกาส
v
dry out
ตัวอย่าง : เมื่อน้ำแกงในหม้องวดแล้วอย่าลืมปิดแก๊สด้วยล่ะ
คำแปลใกล้เคียง : decrease, diminish, lesson, reduce
คำตรงข้าม : เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
v
be sulky
ตัวอย่าง : พูดแค่นี้ ทำไมต้องทำหน้างอด้วยล่ะ
คำอธิบาย : ลักษณะที่ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจคิ้วขมวด
คำแปลใกล้เคียง : be moody, be sullen, be surly
คำตรงข้าม : ยิ้มแย้มแจ่มใส
v
bend
ตัวอย่าง : แผ่นดิสก์ที่โค้งงอจะทำให้การอ่านเขียนเกิดผิดพลาดได้
คำอธิบาย : ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง
คำแปลใกล้เคียง : crook, flex, curve
คำตรงข้าม : ตรง
v
grow
ตัวอย่าง : พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา
คำอธิบาย : เพิ่มปริมาณมากขึ้น
คำแปลใกล้เคียง : sprout, develop, produce, increase
คำตรงข้าม : ลดลง, น้อยลง
v
grow
ตัวอย่าง : ถ้าเก็บความรู้เอาไว้ในตู้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่งอกงามสำหรับเจ้าของและผู้อื่น
คำอธิบาย : เจริญผลิดอกออกผล
คำแปลใกล้เคียง : increase, expand, extend, develop, enlarge

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา