แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ซ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
Celsius
คำแปลใกล้เคียง : C., Cel.
คำเหมือน : เซลเซียส
adj
dirty
ตัวอย่าง : เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง
คำแปลใกล้เคียง : filthy, foul, soiled, unclean
คำเหมือน : สกปรก
คำตรงข้าม : สะอาด
v
sip
ตัวอย่าง : เธอปล่อยให้สามีซดกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียวตรงบริเวณหน้าบ้าน
คำอธิบาย : อาการที่กินน้ำร้อน น้ำชา หรือน้ำแกงร้อน ทีละน้อยๆ
คำแปลใกล้เคียง : nip, imbibe
คำเหมือน : จิบ
v
drink
ตัวอย่าง : พอค่ำมาเขากับพรรคพวกก็จะไปนั่งซดเหล้าหน้าร้านปากซอย
คำแปลใกล้เคียง : imbibe
คำเหมือน : ดื่ม
v
be mischievous
ตัวอย่าง : แม่มีลูก 3 คน แต่ละคนซนได้ที่
คำอธิบาย : อาการที่เด็กเล็กๆ ไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวหรือหยิบฉวยสิ่งต่างๆ มาเล่นอยู่ตลอดเวลา
คำแปลใกล้เคียง : be naughty
คำตรงข้าม : เรียบร้อย
v
nestle
ตัวอย่าง : เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง
คำอธิบาย : เอาหน้าฟุบแนบลงไป
คำแปลใกล้เคียง : snuggle, cuddle
คำเหมือน : แนบ
v
dull
ตัวอย่าง : ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก
คำอธิบาย : ไม่คึกคักเช่นเดิม
คำแปลใกล้เคียง : be sluggish, be lifeless
คำเหมือน : ตกต่ำ, เงียบเหงา
คำตรงข้าม : คึกคัก
adv
lethargically
ตัวอย่าง : เขานอนซมเพราะพิษไข้
คำอธิบาย : อาการอย่างเป็นไข้ในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไม่อยากลืมตา
คำแปลใกล้เคียง : drowsily, sleepily, lazily
clas
centimetre
คำแปลใกล้เคียง : cm, centimeter
คำเหมือน : เซนติเมตร
clas
centimeter
ตัวอย่าง : พระพุทธนวราชบพิตร หน้าตักกว้างถึง 23 ซม. สูง 40 ซม.
คำอธิบาย : อักษรย่อของ เซนติเมตร เป็นชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับหนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร
คำแปลใกล้เคียง : cm.
คำเหมือน : เซนติเมตร
v
be ignominious
ตัวอย่าง : เมื่อไม่มีใครแล้ว พ่อถึงได้ซมซานมาหาแม่
คำอธิบาย : กระเสือกกระสนไปอย่างสิ้นท่าหรือสิ้นคิด
คำแปลใกล้เคียง : be in strait
คำเหมือน : ซานซม
v
totter
ตัวอย่าง : เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง
คำอธิบาย : อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
คำแปลใกล้เคียง : stagger
คำเหมือน : เสียหลัก, ซวนเซ, เซ
v
be unsteady
ตัวอย่าง : ฐานะทางเศรษฐกิจของเขาเริ่มจะซวดเซ
คำอธิบาย : เสียหลัก ไม่มั่นคงดังเดิม
คำแปลใกล้เคียง : be unstable
คำตรงข้าม : มั่นคง
v
lean
ตัวอย่าง : ก่อนที่จะซวนลงไป มนัสคว้าเธอไว้ไม่ให้เซคะมำลงเสียก่อน
คำอธิบาย : ถลาไปข้างหน้า, เอนไปจากแนว, เอนไปเอนมา
คำแปลใกล้เคียง : reel
คำเหมือน : เซ, ซวนเซ
คำตรงข้าม : ตรง
v
stagger
ตัวอย่าง : ไม้หลักที่ปักไว้ซวนเซเมื่อถูกคลื่นซัด
คำอธิบาย : เซถลาไปมา
คำแปลใกล้เคียง : dodder
adj
unlucky
ตัวอย่าง : ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีใครมีดวงซวยเท่าเขาเลย
คำแปลใกล้เคียง : bad, unfortunate
คำตรงข้าม : โชคดี, ดวงดี
v
be unlucky
ตัวอย่าง : น้องสาวของเขาซวยคนเดียว เพราะดันไปรับปากเขาไว้
คำแปลใกล้เคียง : have misfortune, be unfortunate
คำตรงข้าม : โชคดี, ดวงดี
n
fiddle
ตัวอย่าง : เขาถนัดเล่นเครื่องดนตรีประเภทซอมากที่สุด
คำอธิบาย : ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้, ซอด้วง, ซอสามสาย
คำแปลใกล้เคียง : bamboo stump, bamboo clump, violin
จำนวนนับ : คัน
n
nook
ตัวอย่าง : หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู
คำอธิบาย : ช่องทางที่แคบๆ
คำแปลใกล้เคียง : corner, niche
จำนวนนับ : ซอก
v
get into
ตัวอย่าง : ที่พวกเขาซอกซอนไปจนถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้านั้น เป็นเรื่องของความบังเอิญ
คำแปลใกล้เคียง : go into, enter, search, penetrate
คำเหมือน : ดั้นด้น
adv
throughly
ตัวอย่าง : เรามักชอบวิ่งซอกซอนหายไปตามป่าหญ้า
คำอธิบาย : ชอนไชเข้าไป, ด้นดั้นไป
n
lane
ตัวอย่าง : การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก
คำแปลใกล้เคียง : alley, footway
คำเหมือน : ตรอก, ซอย
v
hide
คำแปลใกล้เคียง : conceal, keep oneself out of view
n
nook
ตัวอย่าง : ฝูงคนนับล้านๆ ยังคงยากจนอยู่ตามแหล่งเสื่อมโทรม ในซอกเล็กซอกน้อย ไม่มีจะกิน
คำแปลใกล้เคียง : cranny
คำเหมือน : ซอกซอย
v
be inquisitive
ตัวอย่าง : ท่านสนใจยุโรปในฐานะรวมมากกว่าจะซอกแซก สนใจรายละเอียดปลีกย่อย
คำอธิบาย : เสาะค้นขึ้นมาถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถาม
คำแปลใกล้เคียง : be nosy
adv
inquisitively
ตัวอย่าง : เขาไม่กล้าเอ่ยปากถามซอกแซก
คำอธิบาย : ทุกแง่ทุกมุม
คำแปลใกล้เคียง : nosily, curiously
v
edge one's way through
คำอธิบาย : ดั้นด้นไปทุกซอกทุกมุมทั้งๆ ที่ไม่น่าจะไป
คำเหมือน : ดั้นด้น
n
envelope
คำอธิบาย : เครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ
คำแปลใกล้เคียง : case, wrapping
จำนวนนับ : ซอง, อัน
คำเหมือน : ปลอก
n
stall
ตัวอย่าง : เมื่อม้าซ้อมได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำม้าเข้าซอง
คำอธิบาย : ซอกหรือช่องแคบที่ทำขึ้นสำหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ
คำแปลใกล้เคียง : stable, pen, shed
clas
pack
ตัวอย่าง : คุณลุงสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง
คำแปลใกล้เคียง : package, case, packet

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา