แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ฐ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
base
ตัวอย่าง : ฐานยิงจรวดของสหรัฐอยู่ที่ฟลอริด้า
คำแปลใกล้เคียง : station, platform
จำนวนนับ : ฐาน
conj
because of
ตัวอย่าง : นายตำรวจถูกลงโทษ ฐานละเว้นหน้าที่
n
position
ตัวอย่าง : ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน
คำแปลใกล้เคียง : status
n
standard
ตัวอย่าง : ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรเป็นฐานในการวัดความยุติธรรม
คำแปลใกล้เคียง : criterion
n
alveolar ridge
ตัวอย่าง : ผู้บอกภาษาในอุดมคติคือผู้ที่มีฐานกรณ์ในการออกเสียงครบถ้วน
คำอธิบาย : อวัยวะซึ่งเป็นที่ตั้งและอวัยวะที่เคลื่อนที่ภายในช่องปากที่ทำให้เกิดเสียงในการพูด
n
database
ตัวอย่าง : ฐานข้อมูลที่มีการเก็บคุณสมบัติของวัสดุ มักจำกัดเฉพาะกับโลหะ พลาสติก หรือกระเบื้อง
n
integral database
ตัวอย่าง : โปรแกรม MapInfo มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมอยู่ด้วยมีชื่อว่า Mbase
n
knowledge base
ตัวอย่าง : กระบวนการสร้างฐานความรู้ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและแรงงานเป็นอันมาก
n
military base
ตัวอย่าง : อเมริกาตัดสินใจถอนฐานทัพออกจากฟิลิปปินส์
คำอธิบาย : ที่ตั้งกองทัพ
จำนวนนับ : ฐาน, แห่ง
n
air base
ตัวอย่าง : เครื่องบินของกองบินไทย ได้ร่อนลงเป็นปฐมฤกษ์เปิดสนามบินดอนเมือง อันเป็นฐานทัพอากาศ
คำอธิบาย : สถานที่ตั้งของหน่วยงานของกองทัพอากาศ
จำนวนนับ : ฐาน, แห่ง
n
naval base
ตัวอย่าง : เครื่องบินญี่ปุ่นเข้าถล่มฐานทัพเรืออเมริกา ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์
จำนวนนับ : ฐาน, แห่ง
n
lotus-flower-shaped pedestal for a Buddhist image
ตัวอย่าง : ฐานปัทม์ของปราสาทเขมร ได้แปรเปลี่ยนเป็นฐานบัวลูกแก้ว ซึ่งตั้งบนฐานเขียง
คำอธิบาย : ฐานกลีบบัวสำหรับตั้งพระพุทธรูป เป็นรูปกลีบบัวคว่ำ บัวหงาย
จำนวนนับ : ฐาน
n
foundation
ตัวอย่าง : อาคารนี้มีฐานรากมั่นคงมาก
คำอธิบาย : โครงสร้างใต้ดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
คำแปลใกล้เคียง : base, groundwork
n
place of articulation
ตัวอย่าง : ฐานออกเสียง ป คือ ริมฝีปากบนล่าง
n
status
ตัวอย่าง : ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง
คำอธิบาย : ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม
คำแปลใกล้เคียง : condition, position
n
rank of nobility
ตัวอย่าง : พระโอรส พระธิดา และพระนัดดาของเจ้านายเหล่านี้ จะมีฐานันดรต่ำลงมาตามลำดับ
คำอธิบาย : ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
คำแปลใกล้เคียง : order of precedence, aristocratic
n
fourth estate
ตัวอย่าง : นักหนังสือพิมพ์ถือตัวว่าเป็นฐานันดรที่สี่ เป็นคนที่มีเกียรติและปรารถนาจะทำงานอย่างอิสระ
คำอธิบาย : คำเรียกผู้มีอาชีพในการทำหนังสือพิมพ์ ทำข่าว
n
rank of nobility
ตัวอย่าง : หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อทำการสมรสกับผู้มิได้มีศักดิ์เป็นเจ้า
คำอธิบาย : ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
คำแปลใกล้เคียง : title
คำเหมือน : ยศ, บรรดาศักดิ์
n
ecclesiastical orders
ตัวอย่าง : การได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ทำให้มีฐานะเป็นพระสมณศักดิ์ ที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าพระสามัญ
คำอธิบาย : ลำดับตำแหน่งยศพระสงฆ์ที่พระราชาคณะมีอำนาจตั้งสมณศักดิ์ให้ตามทำเนียบ
adj
status
ตัวอย่าง : พระสงฆ์มีความเป็นอยู่ตามฐานานุรูป
คำแปลใกล้เคียง : capacity, identity
คำเหมือน : สมควรแก่ฐานะ
n
lotus flower shaped base
ตัวอย่าง : พระพุทธรูปในยุคนี้มักจะตกแต่งด้วยฐานเชิงบาตร
คำอธิบาย : ฐานรูปเชิงบัวหน้ากระดาน
จำนวนนับ : ฐาน
คำเหมือน : ฐานกลีบบัว
n
lion shaped pedestal
ตัวอย่าง : เตียงนอนของพ่อมีฐานเท้าสิงห์
คำอธิบาย : ฐานรูปสิงห์แบก
จำนวนนับ : ฐาน
คำเหมือน : ฐานสิงห์
n
regulation
คำแปลใกล้เคียง : rule, law
n
stop
คำแปลใกล้เคียง : being immovable, enduring forever
คำเหมือน : การหยุดอยู่
n
location
คำแปลใกล้เคียง : place
คำเหมือน : ตำแหน่ง, ที่อยู่
n
certainty
คำแปลใกล้เคียง : steadiness, permanent
คำเหมือน : ความแน่นอน
n
stability
คำแปลใกล้เคียง : durability, endurance
n
certainty
คำแปลใกล้เคียง : steadiness, permanent
คำเหมือน : ความแน่นอน
n
location
คำแปลใกล้เคียง : place
คำเหมือน : ตำแหน่ง, ที่อยู่
n
regulation
คำแปลใกล้เคียง : rule, law

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา