แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "あ"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
(2) (おし, おうし only) (sens) mute, deaf-mute
(P)
pn, adj-no
(1) I, me
(2) (われ, わ only) oneself
(3) (われ, わ only) (arch) you
pref
(4) (わ only) (arch) (also ) prefix indicating familiarity or contempt
adv
(arch) (on-mim) caw (cry of a crow, etc.)
嗚呼(ateji)
(ateji)
(ateji)
int
(1) (uk) (also written as 於乎, 於戯, 嗟乎, 嗟夫, , etc.) Ah!, Oh!, Alas!
(3) (uk) Hey!, Yo!
(P)
n, n-suf
n
(2) {Buddh} attachment, craving, desire
(P)
n
(1) (uk) dust
(2) (あい only) one ten-billionth
adj-t, adv-to
(arch) deeply sad

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา