แปลภาษาญี่ปุ่น กลุ่มตัวอักษร "す"

คำศัพท์
คะนะ
 
ชนิด
คำแปล ความหมาย
aux
(abbr) (semi-polite copula) (See です) be, is
vs-c
(P)
pref
(2) (derog) (before a noun) mere, poor
(3) (before an adjective) exceedingly
(P)
(2) den
(3) haunt
(4) (See 蜘蛛の巣) (spider's) web
(P)
adj-na, n
(1) (いき is also written as 意気) (ant: 野暮) chic, smart, stylish, tasteful, refined, sophisticated, worldly
n, adj-na
(3) (すい only) essence, the best, the cream

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา