แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอักษร "E"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้
idm
ง่ายมาก
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
n
การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
คำเหมือน : electronic mail
n
ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
คำเหมือน : electronic mail
vt
ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
abbr
ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), เช่น, อาทิ
adv
แต่ละ, คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง
pron
แต่ละ, คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา