แปลภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอักษร "E"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
idm
ทุกคน, คนทั่วไป, ใครก็ได้
idm
ง่ายมาก
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
n
การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
คำเหมือน : electronic mail
vt
ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
n
ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
คำเหมือน : electronic mail
abbr
ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), เช่น, อาทิ
adv
แต่ละ, คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง
pron
แต่ละ, คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง
pron
ซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
คำเหมือน : mutually, reciprocally
adj
กระตือรือร้น
คำเหมือน : enthusiastic
idm
คนทำงานหนัก
sl
คนที่กระตือรือร้น
n
ความกระตือรือร้น
คำเหมือน : enthusiasm, zeal
vt
ทำ 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ
n
นกอินทรี, ตรานกอินทรี, เครื่องหมายนกอินทรี
n
2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ
n
เงินเหรียญ10 ดอลลาร์ของอเมริกัน
n
ตรานกอินทรี, เครื่องหมายนกอินทรี
idm
การเฝ้าดูอย่างตั้งใจ, การดูอย่างจดจ่อ
adj
ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ, ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น
คำเหมือน : keen-sighted, sharp-eyed, sharp-sighted
n
ลูกนกอินทรี
n
ความตั้งใจ, ความสนใจ
คำเหมือน : attention, need
n
ความสามารถในการแยกฟังเสียง
n
รวงข้าว, รวงของธัญพืช
คำเหมือน : sheaf
n
หู
sl
พูดไม่หยุด
sl
การตำหนิอย่างแรง
sl
คนช่างนินทา

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา