คำแปล ความหมาย ของ "วิธี" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
means
ตัวอย่าง : การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก
คำอธิบาย : ทางหรือหนทางที่จะทำ
คำแปลใกล้เคียง : way, method, process, mode
จำนวนนับ : วิธี
คำเหมือน : แบบ, ทาง, แนว
n
scientific approach
ตัวอย่าง : เกษตรกรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการเก็บรักษาพืชผัก
n
communication
ตัวอย่าง : ปัจจุบันนี้มีวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น วิทยุติดตามตัว, โทรศัพท์ไร้สาย, อีเมล์
n
transfer method
ตัวอย่าง : คนเหล่านี้มีวิธีถ่ายทอดที่สามารถเสริมให้ชุมชนสามารถเผชิญวิกฤติได้
n
drill
ตัวอย่าง : ทางกองทัพมีวิธีฝึกที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากว่าแต่ก่อน
คำอธิบาย : กระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความชำนาญ
คำแปลใกล้เคียง : exercise
n
method of measuring
ตัวอย่าง : เขามีวิธีวัดที่แปลกกว่าคนอื่น
n
instruction
ตัวอย่าง : ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้
คำแปลใกล้เคียง : direction
จำนวนนับ : วิธี
คำเหมือน : วิธีการใช้
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา