คำแปล ความหมาย ของ "accommodate" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
vi
ปรับโฟกัสของตา, ปรับจุดรวมแสงของตา
vi
ปรับตัว
vi
บรรลุข้อตกลง
vt
จัดที่อยู่ให้, หาที่อยู่ให้
คำเหมือน : house, lodge, supply accommodations
vt
บรรลุข้อตกลง
vt
จัดให้เหมาะ, ทำให้เข้ากับ
คำเหมือน : adapt, adjust, fit
คำตรงข้าม : disrupt, confuse, derange
vt
ให้ยืมเงิน
phrv
ปรับให้เข้ากับ, เปลี่ยนให้เหมาะกับ
คำเหมือน : adapt to
phrv
เตรียมไว้ให้, จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก
adj
ที่ช่วยเหลือ, ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ
คำเหมือน : obliging, helpful, neighborly
n
การตกลงกัน, การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
n
การปรับตัว
คำเหมือน : adaptation
n
การปรับโฟกัสของตา
n
การอำนวยความสะดวก, การให้ความช่วยเหลือ (โดยจัดหาสิ่งของให้)
คำเหมือน : ease, comfort
n
เงินกู้ยืม
คำเหมือน : lodgings
n
ที่พัก, ที่อยู่
คำเหมือน : rooms, lodging, housing
ตัวอย่างประโยค
The husband accommodated his plan to his wife's.
You must accommodate your plans to mine.
This table accommodated six persons.
He accommodated me with a night's lodging.
He can't accommodate himself to his circumstances.
Sorry, I can't accommodate you.
They modified the report to accommodate all views.
I accommodate statistics to theory.
He accommodated me when I asked him for change.
I accommodated my plan to those new circumstances.
This car accommodates five people.
We can accommodate him for the night.
I accommodated him for the night.
The house could accommodate two families.
I accommodated him with money.
She accommodated her schedule to his.
It can accommodate as many as ten people.
He accommodated the traveler for the night.
I accommodated him with a night's lodging.
I accommodated my friend with money.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา