คำแปล ความหมาย ของ "adapt" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
vi
เหมาะ, กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
vt
ทำให้เหมาะ, ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ
คำเหมือน : adapt, accommodate
phrv
ดัดแปลงให้เป็น, ปรับเปลี่ยนให้เป็น
phrv
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
phrv
ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice), ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
phrv
ปรับให้เข้ากับ, ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ
คำเหมือน : acclimatize to, accommodate
adj
ที่ปรับตัวได้
คำเหมือน : adaptive
n
การปรับตัว
n
สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน
คำเหมือน : adaptor
adj
ซึ่งปรับตัวได้
คำเหมือน : adaptable
ตัวอย่างประโยค
The play was adapted from a novel.
This book is adapted for children.
They adapted themselves to the change quickly.
He adapted the story for children.
He is quick to adapt to new circumstances.
This film is an adaptation of a novel.
He could not adapt his way of life to the company.
Can you adapt yourself to the new job?
This play was adapted from the novel.
The story was adapted for the movie.
He couldn't adapt to new circumstances.
Some plants cannot adapt themselves to the cold.
He adapted himself to circumstances.
It is hard to adapt this story for children.
He was adapted to the circumstances.
Quick to adapt to changing circumstances.
The young adapt to change easily.
Why don't you adapt your way of life to circumstances?
This dictionary is well adapted for beginners.
He adapted himself to his new life.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา