คำแปล ความหมาย ของ "f-word" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck
idm
จำสิ่งที่ฉันพูดไว้
idm
เก็บเป็นความลับ
idm
คำต่อคำ, ทุกคำพูด, ทุกคำ
idm
ได้พูดโต้ตอบ, ได้พูดคุย
idm
ใช้คำพูดเลี่ยงเพื่อลดความรุนแรงของคำพูด
idm
พูดยกย่อง, กล่าว, พูดชื่นชม
คำเหมือน : speak for
idm
ฝากบอกไปถึง, ฝากข่าวไปถึง
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
n
คำ
n
คำสั่ง, คำบัญชา
n
ข่าวลือ, คำซุบซิบ, คำนินทา
คำเหมือน : gossip, rumor
n
คำบอกรหัส, รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน
n
คำสัญญา, คำรับรอง, คำรับประกัน
คำเหมือน : assurance, guarantee, promise
n
คำพูดแบบฉุนๆ, คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง
คำเหมือน : argument, dispute, quarrel
n
ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว
คำเหมือน : information, message, news
n
เนื้อเพลง, เนื้อร้อง
vt
พูด, แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด
คำเหมือน : express, phrase
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck all
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck off
idm
คุยกับบางคนเป็นส่วนตัว
idm
พูดสั้นๆ, พูดง่ายๆ
idm
พูดง่ายๆ, พูดแบบอื่น
n
การใช้คำ (โดยผู้เขียนหรือผู้พูด), การเลือกใช้คำ (โดยผู้เขียนหรือผู้พูด)
คำเหมือน : diction, phraseology, phrasing
n
สุนทรพจน์, การพูด
คำเหมือน : speech, talk
sl
คำเลี่ยงของคำว่าอวัยวะเพศหญิง (cunt)
idm
พูดไม่ออก
idm
เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
idm
ด้วยการพูดมากกว่ากระทำ
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา