อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
21.57
22.81
9 ก.ค. 20
21.42
22.66
8 ก.ค. 20
21.53
22.77
7 ก.ค. 20
21.42
22.66
3 ก.ค. 20
21.40
22.64
2 ก.ค. 20
21.43
22.67
1 ก.ค. 20
21.31
22.55
30 มิ.ย. 20
21.26
22.50
29 มิ.ย. 20
21.29
22.53
26 มิ.ย. 20
21.30
22.54
25 มิ.ย. 20
21.26
22.50
24 มิ.ย. 20
21.31
22.55
23 มิ.ย. 20
21.32
22.56
22 มิ.ย. 20
21.29
22.53
19 มิ.ย. 20
21.31
22.55
18 มิ.ย. 20
21.40
22.64
17 มิ.ย. 20
21.42
22.66
16 มิ.ย. 20
21.48
22.72
15 มิ.ย. 20
21.35
22.59
12 มิ.ย. 20
21.39
22.63
11 มิ.ย. 20
21.38
22.62
10 มิ.ย. 20
21.58
22.82
9 มิ.ย. 20
21.69
22.93
8 มิ.ย. 20
21.68
22.92
5 มิ.ย. 20
21.69
22.93
4 มิ.ย. 20
21.70
22.94
2 มิ.ย. 20
21.49
22.73
1 มิ.ย. 20
21.64
22.88
29 พ.ค. 20
21.57
22.81
28 พ.ค. 20
21.57
22.81

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ย้อนหลัง