อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
16 ธ.ค. 19
21.39
22.63
13 ธ.ค. 19
21.40
22.64
12 ธ.ค. 19
21.38
22.62
11 ธ.ค. 19
21.39
22.63
9 ธ.ค. 19
21.39
22.63
6 ธ.ค. 19
21.39
22.63
4 ธ.ค. 19
21.27
22.51
3 ธ.ค. 19
21.24
22.48
2 ธ.ค. 19
21.18
22.42
29 พ.ย. 19
21.22
22.46
28 พ.ย. 19
21.22
22.46
27 พ.ย. 19
21.24
22.48
26 พ.ย. 19
21.23
22.47
25 พ.ย. 19
21.22
22.46
22 พ.ย. 19
21.27
22.51
21 พ.ย. 19
21.25
22.49
20 พ.ย. 19
21.26
22.50
19 พ.ย. 19
21.26
22.50
18 พ.ย. 19
21.31
22.55
15 พ.ย. 19
21.27
22.51
14 พ.ย. 19
21.28
22.52
13 พ.ย. 19
21.30
22.54
12 พ.ย. 19
21.36
22.60
11 พ.ย. 19
21.41
22.65
8 พ.ย. 19
21.47
22.71
7 พ.ย. 19
21.36
22.60
6 พ.ย. 19
21.41
22.65
5 พ.ย. 19
21.31
22.55
4 พ.ย. 19
21.31
22.55
1 พ.ย. 19
21.27
22.51

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ย้อนหลัง