อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ SGD ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
14 ก.ค. 20
22.15
22.99
13 ก.ค. 20
22.08
22.92
10 ก.ค. 20
21.99
22.83
9 ก.ค. 20
21.92
22.76
8 ก.ค. 20
21.96
22.80
7 ก.ค. 20
21.86
22.70
3 ก.ค. 20
21.84
22.68
2 ก.ค. 20
21.87
22.71
1 ก.ค. 20
21.75
22.59
30 มิ.ย. 20
21.70
22.54
29 มิ.ย. 20
21.73
22.57
26 มิ.ย. 20
21.74
22.58
25 มิ.ย. 20
21.70
22.54
24 มิ.ย. 20
21.75
22.59
23 มิ.ย. 20
21.76
22.60
22 มิ.ย. 20
21.73
22.57
19 มิ.ย. 20
21.75
22.59
18 มิ.ย. 20
21.84
22.68
17 มิ.ย. 20
21.86
22.70
16 มิ.ย. 20
21.92
22.76
15 มิ.ย. 20
21.79
22.63
12 มิ.ย. 20
21.83
22.67
11 มิ.ย. 20
21.82
22.66
10 มิ.ย. 20
22.02
22.86
9 มิ.ย. 20
22.13
22.97
8 มิ.ย. 20
22.12
22.96
5 มิ.ย. 20
22.13
22.97
4 มิ.ย. 20
22.14
22.98
2 มิ.ย. 20
21.93
22.77
1 มิ.ย. 20
22.08
22.92

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ย้อนหลัง