อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารกรุงเทพ ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
10 ก.ค. 20
21.45
22.59
9 ก.ค. 20
21.39
22.52
8 ก.ค. 20
21.43
22.56
7 ก.ค. 20
21.36
22.49
3 ก.ค. 20
21.28
22.41
2 ก.ค. 20
21.29
22.42
1 ก.ค. 20
21.22
22.35
30 มิ.ย. 20
21.16
22.28
29 มิ.ย. 20
21.19
22.31
26 มิ.ย. 20
21.19
22.32
25 มิ.ย. 20
21.20
22.33
24 มิ.ย. 20
21.18
22.31
23 มิ.ย. 20
21.24
22.37
22 มิ.ย. 20
21.20
22.32
19 มิ.ย. 20
21.25
22.38
18 มิ.ย. 20
21.34
22.48
17 มิ.ย. 20
21.37
22.50
16 มิ.ย. 20
21.33
22.46
15 มิ.ย. 20
21.23
22.36
12 มิ.ย. 20
21.25
22.38
11 มิ.ย. 20
21.29
22.43
10 มิ.ย. 20
21.44
22.58
9 มิ.ย. 20
21.51
22.64
8 มิ.ย. 20
21.59
22.73
5 มิ.ย. 20
21.59
22.72
4 มิ.ย. 20
21.54
22.66
2 มิ.ย. 20
21.46
22.58
1 มิ.ย. 20
21.55
22.68
29 พ.ค. 20
21.51
22.64
28 พ.ค. 20
21.47
22.60

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงเทพ ย้อนหลัง