อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ บรูไน BND ธนาคารกรุงเทพ ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
16 ธ.ค. 19
21.36
22.36
13 ธ.ค. 19
21.37
22.38
12 ธ.ค. 19
21.32
22.33
11 ธ.ค. 19
21.34
22.34
9 ธ.ค. 19
21.33
22.34
6 ธ.ค. 19
21.37
22.37
4 ธ.ค. 19
21.25
22.25
3 ธ.ค. 19
21.21
22.21
2 ธ.ค. 19
21.16
22.16
29 พ.ย. 19
21.19
22.19
28 พ.ย. 19
21.21
22.21
27 พ.ย. 19
21.21
22.21
26 พ.ย. 19
21.16
22.16
25 พ.ย. 19
21.21
22.21
22 พ.ย. 19
21.23
22.23
21 พ.ย. 19
21.22
22.22
20 พ.ย. 19
21.22
22.22
19 พ.ย. 19
21.24
22.25
18 พ.ย. 19
21.29
22.30
15 พ.ย. 19
21.25
22.25
14 พ.ย. 19
21.23
22.23
13 พ.ย. 19
21.28
22.28
12 พ.ย. 19
21.34
22.34
11 พ.ย. 19
21.36
22.37
8 พ.ย. 19
21.41
22.42
7 พ.ย. 19
21.36
22.37
6 พ.ย. 19
21.38
22.39
5 พ.ย. 19
21.29
22.29
4 พ.ย. 19
21.28
22.28
1 พ.ย. 19
21.26
22.26

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ บรูไน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ บรูไน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ บรูไน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงเทพ ย้อนหลัง