อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ SGD ธนาคารกรุงเทพ ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
14 ก.ค. 20
22.11
22.95
13 ก.ค. 20
22.06
22.89
10 ก.ค. 20
21.95
22.79
9 ก.ค. 20
21.88
22.72
8 ก.ค. 20
21.92
22.76
7 ก.ค. 20
21.86
22.69
3 ก.ค. 20
21.77
22.61
2 ก.ค. 20
21.79
22.62
1 ก.ค. 20
21.72
22.55
30 มิ.ย. 20
21.66
22.48
29 มิ.ย. 20
21.68
22.51
26 มิ.ย. 20
21.69
22.52
25 มิ.ย. 20
21.70
22.53
24 มิ.ย. 20
21.67
22.51
23 มิ.ย. 20
21.74
22.57
22 มิ.ย. 20
21.69
22.52
19 มิ.ย. 20
21.75
22.58
18 มิ.ย. 20
21.84
22.68
17 มิ.ย. 20
21.87
22.70
16 มิ.ย. 20
21.83
22.66
15 มิ.ย. 20
21.73
22.56
12 มิ.ย. 20
21.74
22.58
11 มิ.ย. 20
21.79
22.63
10 มิ.ย. 20
21.94
22.78
9 มิ.ย. 20
22.01
22.84
8 มิ.ย. 20
22.09
22.93
5 มิ.ย. 20
22.08
22.92
4 มิ.ย. 20
22.03
22.86
2 มิ.ย. 20
21.95
22.78
1 มิ.ย. 20
22.05
22.88

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ สิงคโปร์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงเทพ ย้อนหลัง