บิต เป็น ไบต์

1 บิต เท่ากับ 0.125 ไบต์
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 บิต เท่ากับ 0.125 ไบต์
 • 2 บิต เท่ากับ 0.25 ไบต์
 • 3 บิต เท่ากับ 0.375 ไบต์
 • 4 บิต เท่ากับ 0.5 ไบต์
 • 5 บิต เท่ากับ 0.625 ไบต์
 • 6 บิต เท่ากับ 0.75 ไบต์
 • 7 บิต เท่ากับ 0.875 ไบต์
 • 8 บิต เท่ากับ 1 ไบต์
 • 9 บิต เท่ากับ 1.125 ไบต์
 • 10 บิต เท่ากับ 1.25 ไบต์
 • 11 บิต เท่ากับ 1.375 ไบต์
 • 12 บิต เท่ากับ 1.5 ไบต์
 • 13 บิต เท่ากับ 1.625 ไบต์
 • 14 บิต เท่ากับ 1.75 ไบต์
 • 15 บิต เท่ากับ 1.875 ไบต์
 • 16 บิต เท่ากับ 2 ไบต์
 • 17 บิต เท่ากับ 2.125 ไบต์
 • 18 บิต เท่ากับ 2.25 ไบต์
 • 19 บิต เท่ากับ 2.375 ไบต์
 • 20 บิต เท่ากับ 2.5 ไบต์
 • 21 บิต เท่ากับ 2.625 ไบต์
 • 22 บิต เท่ากับ 2.75 ไบต์
 • 23 บิต เท่ากับ 2.875 ไบต์
 • 24 บิต เท่ากับ 3 ไบต์
 • 25 บิต เท่ากับ 3.125 ไบต์
 • 26 บิต เท่ากับ 3.25 ไบต์
 • 27 บิต เท่ากับ 3.375 ไบต์
 • 28 บิต เท่ากับ 3.5 ไบต์
 • 29 บิต เท่ากับ 3.625 ไบต์
 • 30 บิต เท่ากับ 3.75 ไบต์
 • 31 บิต เท่ากับ 3.875 ไบต์
 • 32 บิต เท่ากับ 4 ไบต์
 • 33 บิต เท่ากับ 4.125 ไบต์
 • 34 บิต เท่ากับ 4.25 ไบต์
 • 35 บิต เท่ากับ 4.375 ไบต์
 • 36 บิต เท่ากับ 4.5 ไบต์
 • 37 บิต เท่ากับ 4.625 ไบต์
 • 38 บิต เท่ากับ 4.75 ไบต์
 • 39 บิต เท่ากับ 4.875 ไบต์
 • 40 บิต เท่ากับ 5 ไบต์
 • 41 บิต เท่ากับ 5.125 ไบต์
 • 42 บิต เท่ากับ 5.25 ไบต์
 • 43 บิต เท่ากับ 5.375 ไบต์
 • 44 บิต เท่ากับ 5.5 ไบต์
 • 45 บิต เท่ากับ 5.625 ไบต์
 • 46 บิต เท่ากับ 5.75 ไบต์
 • 47 บิต เท่ากับ 5.875 ไบต์
 • 48 บิต เท่ากับ 6 ไบต์
 • 49 บิต เท่ากับ 6.125 ไบต์
 • 50 บิต เท่ากับ 6.25 ไบต์
 • 51 บิต เท่ากับ 6.375 ไบต์
 • 52 บิต เท่ากับ 6.5 ไบต์
 • 53 บิต เท่ากับ 6.625 ไบต์
 • 54 บิต เท่ากับ 6.75 ไบต์
 • 55 บิต เท่ากับ 6.875 ไบต์
 • 56 บิต เท่ากับ 7 ไบต์
 • 57 บิต เท่ากับ 7.125 ไบต์
 • 58 บิต เท่ากับ 7.25 ไบต์
 • 59 บิต เท่ากับ 7.375 ไบต์
 • 60 บิต เท่ากับ 7.5 ไบต์

บิต เป็นหน่วยอื่นๆ

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา