กิโลไบต์ เป็น ไบต์

1 กิโลไบต์ เท่ากับ 1,024 ไบต์
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 กิโลไบต์ เท่ากับ 1,024 ไบต์
 • 2 กิโลไบต์ เท่ากับ 2,048 ไบต์
 • 3 กิโลไบต์ เท่ากับ 3,072 ไบต์
 • 4 กิโลไบต์ เท่ากับ 4,096 ไบต์
 • 5 กิโลไบต์ เท่ากับ 5,120 ไบต์
 • 6 กิโลไบต์ เท่ากับ 6,144 ไบต์
 • 7 กิโลไบต์ เท่ากับ 7,168 ไบต์
 • 8 กิโลไบต์ เท่ากับ 8,192 ไบต์
 • 9 กิโลไบต์ เท่ากับ 9,216 ไบต์
 • 10 กิโลไบต์ เท่ากับ 10,240 ไบต์
 • 11 กิโลไบต์ เท่ากับ 11,264 ไบต์
 • 12 กิโลไบต์ เท่ากับ 12,288 ไบต์
 • 13 กิโลไบต์ เท่ากับ 13,312 ไบต์
 • 14 กิโลไบต์ เท่ากับ 14,336 ไบต์
 • 15 กิโลไบต์ เท่ากับ 15,360 ไบต์
 • 16 กิโลไบต์ เท่ากับ 16,384 ไบต์
 • 17 กิโลไบต์ เท่ากับ 17,408 ไบต์
 • 18 กิโลไบต์ เท่ากับ 18,432 ไบต์
 • 19 กิโลไบต์ เท่ากับ 19,456 ไบต์
 • 20 กิโลไบต์ เท่ากับ 20,480 ไบต์
 • 21 กิโลไบต์ เท่ากับ 21,504 ไบต์
 • 22 กิโลไบต์ เท่ากับ 22,528 ไบต์
 • 23 กิโลไบต์ เท่ากับ 23,552 ไบต์
 • 24 กิโลไบต์ เท่ากับ 24,576 ไบต์
 • 25 กิโลไบต์ เท่ากับ 25,600 ไบต์
 • 26 กิโลไบต์ เท่ากับ 26,624 ไบต์
 • 27 กิโลไบต์ เท่ากับ 27,648 ไบต์
 • 28 กิโลไบต์ เท่ากับ 28,672 ไบต์
 • 29 กิโลไบต์ เท่ากับ 29,696 ไบต์
 • 30 กิโลไบต์ เท่ากับ 30,720 ไบต์
 • 31 กิโลไบต์ เท่ากับ 31,744 ไบต์
 • 32 กิโลไบต์ เท่ากับ 32,768 ไบต์
 • 33 กิโลไบต์ เท่ากับ 33,792 ไบต์
 • 34 กิโลไบต์ เท่ากับ 34,816 ไบต์
 • 35 กิโลไบต์ เท่ากับ 35,840 ไบต์
 • 36 กิโลไบต์ เท่ากับ 36,864 ไบต์
 • 37 กิโลไบต์ เท่ากับ 37,888 ไบต์
 • 38 กิโลไบต์ เท่ากับ 38,912 ไบต์
 • 39 กิโลไบต์ เท่ากับ 39,936 ไบต์
 • 40 กิโลไบต์ เท่ากับ 40,960 ไบต์
 • 41 กิโลไบต์ เท่ากับ 41,984 ไบต์
 • 42 กิโลไบต์ เท่ากับ 43,008 ไบต์
 • 43 กิโลไบต์ เท่ากับ 44,032 ไบต์
 • 44 กิโลไบต์ เท่ากับ 45,056 ไบต์
 • 45 กิโลไบต์ เท่ากับ 46,080 ไบต์
 • 46 กิโลไบต์ เท่ากับ 47,104 ไบต์
 • 47 กิโลไบต์ เท่ากับ 48,128 ไบต์
 • 48 กิโลไบต์ เท่ากับ 49,152 ไบต์
 • 49 กิโลไบต์ เท่ากับ 50,176 ไบต์
 • 50 กิโลไบต์ เท่ากับ 51,200 ไบต์
 • 51 กิโลไบต์ เท่ากับ 52,224 ไบต์
 • 52 กิโลไบต์ เท่ากับ 53,248 ไบต์
 • 53 กิโลไบต์ เท่ากับ 54,272 ไบต์
 • 54 กิโลไบต์ เท่ากับ 55,296 ไบต์
 • 55 กิโลไบต์ เท่ากับ 56,320 ไบต์
 • 56 กิโลไบต์ เท่ากับ 57,344 ไบต์
 • 57 กิโลไบต์ เท่ากับ 58,368 ไบต์
 • 58 กิโลไบต์ เท่ากับ 59,392 ไบต์
 • 59 กิโลไบต์ เท่ากับ 60,416 ไบต์
 • 60 กิโลไบต์ เท่ากับ 61,440 ไบต์
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา