เซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์

0 เซลเซียส เท่ากับ 32 ฟาเรนไฮต์
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 เซลเซียส เท่ากับ 33.8 ฟาเรนไฮต์
 • 2 เซลเซียส เท่ากับ 35.6 ฟาเรนไฮต์
 • 3 เซลเซียส เท่ากับ 37.4 ฟาเรนไฮต์
 • 4 เซลเซียส เท่ากับ 39.2 ฟาเรนไฮต์
 • 5 เซลเซียส เท่ากับ 41 ฟาเรนไฮต์
 • 6 เซลเซียส เท่ากับ 42.8 ฟาเรนไฮต์
 • 7 เซลเซียส เท่ากับ 44.6 ฟาเรนไฮต์
 • 8 เซลเซียส เท่ากับ 46.4 ฟาเรนไฮต์
 • 9 เซลเซียส เท่ากับ 48.2 ฟาเรนไฮต์
 • 10 เซลเซียส เท่ากับ 50 ฟาเรนไฮต์
 • 11 เซลเซียส เท่ากับ 51.8 ฟาเรนไฮต์
 • 12 เซลเซียส เท่ากับ 53.6 ฟาเรนไฮต์
 • 13 เซลเซียส เท่ากับ 55.4 ฟาเรนไฮต์
 • 14 เซลเซียส เท่ากับ 57.2 ฟาเรนไฮต์
 • 15 เซลเซียส เท่ากับ 59 ฟาเรนไฮต์
 • 16 เซลเซียส เท่ากับ 60.8 ฟาเรนไฮต์
 • 17 เซลเซียส เท่ากับ 62.6 ฟาเรนไฮต์
 • 18 เซลเซียส เท่ากับ 64.4 ฟาเรนไฮต์
 • 19 เซลเซียส เท่ากับ 66.2 ฟาเรนไฮต์
 • 20 เซลเซียส เท่ากับ 68 ฟาเรนไฮต์
 • 21 เซลเซียส เท่ากับ 69.8 ฟาเรนไฮต์
 • 22 เซลเซียส เท่ากับ 71.6 ฟาเรนไฮต์
 • 23 เซลเซียส เท่ากับ 73.4 ฟาเรนไฮต์
 • 24 เซลเซียส เท่ากับ 75.2 ฟาเรนไฮต์
 • 25 เซลเซียส เท่ากับ 77 ฟาเรนไฮต์
 • 26 เซลเซียส เท่ากับ 78.8 ฟาเรนไฮต์
 • 27 เซลเซียส เท่ากับ 80.6 ฟาเรนไฮต์
 • 28 เซลเซียส เท่ากับ 82.4 ฟาเรนไฮต์
 • 29 เซลเซียส เท่ากับ 84.2 ฟาเรนไฮต์
 • 30 เซลเซียส เท่ากับ 86 ฟาเรนไฮต์
 • 31 เซลเซียส เท่ากับ 87.8 ฟาเรนไฮต์
 • 32 เซลเซียส เท่ากับ 89.6 ฟาเรนไฮต์
 • 33 เซลเซียส เท่ากับ 91.4 ฟาเรนไฮต์
 • 34 เซลเซียส เท่ากับ 93.2 ฟาเรนไฮต์
 • 35 เซลเซียส เท่ากับ 95 ฟาเรนไฮต์
 • 36 เซลเซียส เท่ากับ 96.8 ฟาเรนไฮต์
 • 37 เซลเซียส เท่ากับ 98.6 ฟาเรนไฮต์
 • 38 เซลเซียส เท่ากับ 100.4 ฟาเรนไฮต์
 • 39 เซลเซียส เท่ากับ 102.2 ฟาเรนไฮต์
 • 40 เซลเซียส เท่ากับ 104 ฟาเรนไฮต์
 • 41 เซลเซียส เท่ากับ 105.8 ฟาเรนไฮต์
 • 42 เซลเซียส เท่ากับ 107.6 ฟาเรนไฮต์
 • 43 เซลเซียส เท่ากับ 109.4 ฟาเรนไฮต์
 • 44 เซลเซียส เท่ากับ 111.2 ฟาเรนไฮต์
 • 45 เซลเซียส เท่ากับ 113 ฟาเรนไฮต์
 • 46 เซลเซียส เท่ากับ 114.8 ฟาเรนไฮต์
 • 47 เซลเซียส เท่ากับ 116.6 ฟาเรนไฮต์
 • 48 เซลเซียส เท่ากับ 118.4 ฟาเรนไฮต์
 • 49 เซลเซียส เท่ากับ 120.2 ฟาเรนไฮต์
 • 50 เซลเซียส เท่ากับ 122 ฟาเรนไฮต์
 • 51 เซลเซียส เท่ากับ 123.8 ฟาเรนไฮต์
 • 52 เซลเซียส เท่ากับ 125.6 ฟาเรนไฮต์
 • 53 เซลเซียส เท่ากับ 127.4 ฟาเรนไฮต์
 • 54 เซลเซียส เท่ากับ 129.2 ฟาเรนไฮต์
 • 55 เซลเซียส เท่ากับ 131 ฟาเรนไฮต์
 • 56 เซลเซียส เท่ากับ 132.8 ฟาเรนไฮต์
 • 57 เซลเซียส เท่ากับ 134.6 ฟาเรนไฮต์
 • 58 เซลเซียส เท่ากับ 136.4 ฟาเรนไฮต์
 • 59 เซลเซียส เท่ากับ 138.2 ฟาเรนไฮต์
 • 60 เซลเซียส เท่ากับ 140 ฟาเรนไฮต์
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา