ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส

0 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -17.777777777778 เซลเซียส
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -17.222222222222 เซลเซียส
 • 2 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -16.666666666667 เซลเซียส
 • 3 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -16.111111111111 เซลเซียส
 • 4 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -15.555555555556 เซลเซียส
 • 5 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -15 เซลเซียส
 • 6 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -14.444444444444 เซลเซียส
 • 7 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -13.888888888889 เซลเซียส
 • 8 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -13.333333333333 เซลเซียส
 • 9 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -12.777777777778 เซลเซียส
 • 10 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -12.222222222222 เซลเซียส
 • 11 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -11.666666666667 เซลเซียส
 • 12 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -11.111111111111 เซลเซียส
 • 13 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -10.555555555556 เซลเซียส
 • 14 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -10 เซลเซียส
 • 15 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -9.4444444444444 เซลเซียส
 • 16 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -8.8888888888889 เซลเซียส
 • 17 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -8.3333333333333 เซลเซียส
 • 18 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -7.7777777777778 เซลเซียส
 • 19 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -7.2222222222222 เซลเซียส
 • 20 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -6.6666666666667 เซลเซียส
 • 21 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -6.1111111111111 เซลเซียส
 • 22 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -5.5555555555556 เซลเซียส
 • 23 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -5 เซลเซียส
 • 24 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -4.4444444444444 เซลเซียส
 • 25 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -3.8888888888889 เซลเซียส
 • 26 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -3.3333333333333 เซลเซียส
 • 27 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -2.7777777777778 เซลเซียส
 • 28 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -2.2222222222222 เซลเซียส
 • 29 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -1.6666666666667 เซลเซียส
 • 30 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -1.1111111111111 เซลเซียส
 • 31 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ -0.55555555555556 เซลเซียส
 • 32 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 0 เซลเซียส
 • 33 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 0.55555555555556 เซลเซียส
 • 34 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 1.1111111111111 เซลเซียส
 • 35 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 1.6666666666667 เซลเซียส
 • 36 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 2.2222222222222 เซลเซียส
 • 37 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 2.7777777777778 เซลเซียส
 • 38 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 3.3333333333333 เซลเซียส
 • 39 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 3.8888888888889 เซลเซียส
 • 40 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 4.4444444444444 เซลเซียส
 • 41 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 5 เซลเซียส
 • 42 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 5.5555555555556 เซลเซียส
 • 43 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 6.1111111111111 เซลเซียส
 • 44 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 6.6666666666667 เซลเซียส
 • 45 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 7.2222222222222 เซลเซียส
 • 46 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 7.7777777777778 เซลเซียส
 • 47 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 8.3333333333333 เซลเซียส
 • 48 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 8.8888888888889 เซลเซียส
 • 49 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 9.4444444444444 เซลเซียส
 • 50 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 10 เซลเซียส
 • 51 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 10.555555555556 เซลเซียส
 • 52 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 11.111111111111 เซลเซียส
 • 53 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 11.666666666667 เซลเซียส
 • 54 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 12.222222222222 เซลเซียส
 • 55 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 12.777777777778 เซลเซียส
 • 56 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 13.333333333333 เซลเซียส
 • 57 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 13.888888888889 เซลเซียส
 • 58 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 14.444444444444 เซลเซียส
 • 59 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 15 เซลเซียส
 • 60 ฟาเรนไฮต์ เท่ากับ 15.555555555556 เซลเซียส

ฟาเรนไฮต์ เป็นหน่วยอื่นๆ

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา