แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "บ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
company
คำแปลใกล้เคียง : co.
คำเหมือน : บริษัท
clas
baht
คำเหมือน : บาท
n
editor
คำอธิบาย : บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์
คำแปลใกล้เคียง : Ed.
คำเหมือน : บรรณาธิการ
n
account
คำแปลใกล้เคียง : a/c, A/C, acct.
คำเหมือน : บัญชี
n
Thai Traffic Police Official
adv
defectively
ตัวอย่าง : พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ
คำอธิบาย : ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
คำแปลใกล้เคียง : faultily
v
defect
ตัวอย่าง : เพราะเขาบกพร่องในหน้าที่จึงต้องได้รับการลงโทษ
คำอธิบาย : ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
คำแปลใกล้เคียง : default, neglect
คำเหมือน : สะเพร่า
n
The Transport Company Limited
n
lotus
คำแปลใกล้เคียง : Nelumbium speciosum
จำนวนนับ : ดอก
v
command
ตัวอย่าง : ตำรวจเชื่อว่าเขาเป็นคนบงการสั่งฆ่าเจ้าพ่อคนนี้
คำอธิบาย : ระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด
คำแปลใกล้เคียง : order, direct, dictate
คำเหมือน : สั่ง, ออกคำสั่ง
n
yellow robe drawn by a Buddhist
คำอธิบาย : เรียกผ้าที่พระภิกษุชักออกจากศพ
จำนวนนับ : ผืน
คำเหมือน : บังสุกุล
n
accounting section
คำเหมือน : แผนกบัญชี
n
account
คำแปลใกล้เคียง : a/c, A/C, acct.
คำเหมือน : บัญชี
v
grind
ตัวอย่าง : เราต้องสอนให้ราษฎรรู้เพาะกล้าข้าว ให้รู้เก็บเกี่ยว สี ฝัด บด และหุงหาเป็นอาหาร
คำอธิบาย : ทำให้แหลกหรือแตกออก
คำแปลใกล้เคียง : crush, pulverize, roll
คำเหมือน : โขลก, ตำ
v
hide
ตัวอย่าง : คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด
คำอธิบาย : กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา
คำแปลใกล้เคียง : eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal
คำเหมือน : บัง, พราง
คำตรงข้าม : เปิด, เผย, แสดง
n
loyalty
คำอธิบาย : การซื่อสัตย์ต่อสามี
คำแปลใกล้เคียง : a woman who is loyal to her husband
คำเหมือน : บดีวรดา
clas
chapter
ตัวอย่าง : ส่วนของเธอรับผิดชอบอ่านไป 3 บท
คำแปลใกล้เคียง : lesson
n
chapter
ตัวอย่าง : อาจารย์สั่งให้อ่านบทที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุด แล้วออกมารายงานหน้าชั้น
คำอธิบาย : ข้อความเรื่องหนึ่งๆ
คำแปลใกล้เคียง : lesson, part, episode
จำนวนนับ : บท
คำเหมือน : เรื่อง, ตอน
n
poetry
ตัวอย่าง : ผู้เขียนใคร่จะขอเสนอบทกวีที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก
คำแปลใกล้เคียง : poem, verse
จำนวนนับ : บท
n
leading article
คำแปลใกล้เคียง : leader, editorial
n
dialogue
ตัวอย่าง : งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค
คำอธิบาย : บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
คำแปลใกล้เคียง : conversation
n
screenplay
ตัวอย่าง : ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องตามบทภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดตรงตามบทประพันธ์ดั้งเดิม
คำอธิบาย : บทที่กำหนดการแสดงและการถ่ายทำ
คำแปลใกล้เคียง : scenario
n
films cript
คำแปลใกล้เคียง : movie script, shooting script
n
lyrics
ตัวอย่าง : ละครร้องต้องสร้างบทร้องให้ไพเราะ ถึงจะได้รับความนิยมจากผู้ชม
คำอธิบาย : คำประพันธ์สำหรับขับร้อง
จำนวนนับ : บท
n
penalty
ตัวอย่าง : ในมาเลเซียข้าราชการไม่กล้าคอร์รัปชั่นเพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง
คำแปลใกล้เคียง : legal punishment, penal code
จำนวนนับ : ข้อ
n
play
ตัวอย่าง : ผู้ที่เรียนวรรณกรรมตะวันตกย่อมต้องรู้จักบทละครโรเมโอ-จูเลียตของเชคสเปียร์เป็นอย่างดี
คำอธิบาย : คำประพันธ์ที่เขียนขึ้นสำหรับแสดงละคร
คำแปลใกล้เคียง : drama, dramatic composition, script
จำนวนนับ : บท, เรื่อง
n
critique
ตัวอย่าง : เมื่อเขาเขียนบทวิจารณ์การเมืองเขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง
คำอธิบาย : ส่วนที่เป็นการประเมินค่าหรือตัดสินงานนั้นๆ
คำแปลใกล้เคียง : criticism
จำนวนนับ : บท
n
review
ตัวอย่าง : บทวิเคราะห์การเมืองในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้วิเคราะห์ได้ละเอียดมาก
คำอธิบาย : ส่วนที่เป็นการพิจารณาวิเคราะห์
คำแปลใกล้เคียง : critic
จำนวนนับ : บท
n
conclusion
ตัวอย่าง : บทสรุปจากการประเมินผลการดำเนินแผนฟื้นฟูการเกษตรในปีแรกแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ
คำเหมือน : ผลสรุป, ข้อสรุป
n
postscript
ตัวอย่าง : บทส่งท้ายของเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
คำอธิบาย : ข้อความที่เขียนตอนท้ายเรื่องเมื่อเรื่องนั้นจบแล้ว

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา