คำแปล ความหมาย ของ "เด็ด" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
v
pick
ตัวอย่าง : ห้ามเด็ดดอกไม้ใบไม้ในสวนสาธารณะ
คำอธิบาย : ทำให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว
คำแปลใกล้เคียง : pluck, nip off, take away, pinch off
คำเหมือน : หัก, เก็บ, ปลิด
adj
excellent
ตัวอย่าง : นักมวยยังไม่ได้ปล่อยหมัดเด็ดของเขา
คำแปลใกล้เคียง : wonderful, superb, marvelous, splendid
คำตรงข้าม : ห่วย, แย่
adv
absolutely
ตัวอย่าง : ผมไม่เอาเขาเด็ดๆ
คำแปลใกล้เคียง : completely, decidedly, for certain, certainly, unquestionably
v
be decisive
ตัวอย่าง : ทหารต้องเด็ดขาด
คำแปลใกล้เคียง : be resolute, be firm, be determined, be resolved, be absolute
คำตรงข้าม : โลเล
adv
absolutely
ตัวอย่าง : เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
คำแปลใกล้เคียง : resolutely, firmly, decisively
v
be excellent
ตัวอย่าง : หนังเรื่องนี้เด็ดดวงจริง
คำอธิบาย : ดีเด่นทีเดียว
คำแปลใกล้เคียง : be best, be marvelous, be wonderful, be superb, be splendid, be matchless
v
be splendid
ตัวอย่าง : รสชาติน้ำพริกของแม่เด็ดสะระตี่อย่าบอกใครเชียว
คำอธิบาย : ยอดเยี่ยมมากทีเดียว, มีคุณสมบัติเป็นเลิศ
คำแปลใกล้เคียง : be excellent, be fantastic, be wonderful, be marvelous, be superb, be great
คำเหมือน : เด็ดดวง
adv
resolutely
ตัวอย่าง : เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร
คำอธิบาย : ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
คำแปลใกล้เคียง : firmly, determinedly
v
be resolute
ตัวอย่าง : น้ำเสียงของเขาเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นมาก
คำอธิบาย : ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
คำแปลใกล้เคียง : be firm, be determined, be resolved
คำตรงข้าม : โลเล